ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ УКРАЇНИ (1972–1984 рр.)

Hanna Ivaniuk

Анотація


У статті висвітлено результати історико-педагоігчних студій розвитку
сільської школи в Україні. Розкрито вплив соціального замовлення на освіту учнів
сільських шкіл, нормативно-правового забезпечення їх діяльності. Дослідження
ґрунтується на ключовій ідеї зовнішньошкільної диференціації розвитку сільської
школи, що було характерним для періоду “Трансформації сільської школи та пошуки
шляхів наближення її до міської”. У межах означеного періоду розкрито сутність
завдань, змістово-методичного та організаційного забезпечення діяльності сільських
шкіл на етапі “Уніфікації діяльності сільської школи (1972–1984)”. Виокремлено як
позитивні тенденції, так і ті, що гальмували поступ сільської школи.
Ключові слова: тенденції розвитку, сільська школа, зміст освіти, реформа
загальноосвітньої школи, мета освіти, навчальні програми, навчальні плани.


Посилання


Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (ЦДАВО

України), ф. 166, оп. 15, спр. 8165, 21 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8574, 153 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр.8853, 231 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8901, 210 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8910, 190 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 8946, 58 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр.8973, 112 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 9206, 195 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр.9213, 133 арк.

ЦДАВО України, ф. 166, оп. 15, спр. 9048, 146 арк.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована