ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ І ФОРМ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ У ВИШАХ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Mariia Oliinyk

Анотація


В даній статті розкрито окремі аспекти професійної підготовки майбутніх
фахівців дошкільної освіти з урахуванням форм, методів організації навчання, зроблено
порівняльний аналіз такої підготовки в Україні та країнах Східної Європи, зокрема в
Польщі та Румунії.
Ключові слова: професійна підготовка, освітній стандарт,освітньо-професійна
програма, освітньо-кваліфікаційний рівень.

Посилання


Баранников А. В. Реформи і стандарти освіти в правовому контексті (досвід

зарубіжних країн) / А. В. Баранников [Текст] // Педагогіка. – 2009. – № 4. – С. 114–126.

Богініч О.Л. Шляхи вдосконалення системи підготовки фахівців дошкільної

освіти // Педагогічна наука: історія, теорія, практика, тенденції розвитку / О.Л. Богініч. –

Випуск № 1, 2008. – 23–25 c.

Вільчковський Е. С. Підготовка педагогів для дошкільних закладів у польських

внз у контексті Болонського процесу[Електронний ресурс] / Е. С. Вільчковський, А. Е.

Вільчковська, В. Р. Пасічник. – Режим доступу:http://vuzlib.com/content/view/263/

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-кваліфікаційна характеристика

бакалавра за спеціальністю 6.010101 “Дошкільне виховання” / Л. Артемова, Г. Бєлєнька, О.

Богініч та ін. ; наук. кер. В. Бондар. – К. : МОН України, 2005. – 104 с.

Галузевий стандарт вищої освіти. Освітньо-професійна програма підготовки

бакалавра за спеціальністю 6.010101 “Дошкільне освіта” / Л. Артемова, Г. Бєлєнька, О. Богініч

та ін. ; наук. кер. В. Бондар. – К. : МОН України, 2006. – 258 с.

Джуринский А. Н. Развитие образования в современном мире: учеб. Пособие

для студ. высш. учеб. заведений [Текст] / А. Н. Джуринский. – 2еизд., испр. и доп. – М. :

ВЛАДОС, 2003. – 240 с.

Закон Про вищу освіту (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37–38, ст.

{Із змінами, внесеними згідно із Законом № 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.

}

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / за

ред. В. Кременя. – К. : Педагогічна думка, 2011. – 304 с.

Пономарьова Г. Ф. Положення про організацію навчального процесу

підготовки фахівців за кредитно-модульною системою: відповідно до наказу Міністерства

освіти і науки України / Г. Ф. Пономарьова, А. А. Харківська. – Харківський гуманітарно-педагогічний інститут, 2007. – 58 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована