НОВІ ПІДХОДИ ДО ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ПЕРЕХОДУ НА ДИСТАНЦІЙНЕ НАВЧАННЯ

Nadiia Lazarovych

Анотація


У статті проаналізовано особливості професійної підготовки фахівців
дошкільної освіти в умовах дистанційного навчання. Обґрунтовано ефективність використання змішаної форми навчання для студентів спеціальності “дошкільна освіта”. Охарактеризовано основні умови успішного використання дистанційного навчання для підготовки майбутніх педагогів.
Ключові слова: інформаційний простір, дистанційне навчання, інформаційні
технології (ІТ), дошкільна освіта, особистісно-психологічні особливості, навчально-методичні особливості.

Посилання


Кухаренко В.М., Рибалко О.В., Сиротенко Н.Г. Дистанційне навчання: Умови застосування.

Дистанційний курс: Навчальний посібник. 3-є вид. / За ред. В.М.Кухаренка. – Харків: НТУ

“ХПІ”, “Торсінг”, 2002. – 320 с.

Кремень В.Г. Дистанційна освіта –– перспективний шлях розв’язання сучасних проблем

розвитку професійної освіти // Вісник академії дистанційної освіти. – 2003. – № 1. – С. 9.

Положення про дистанційне навчання / Наказ МОН № 466 від 25.04.13 року. – Електронний

ресурс – Режим доступу: http://osvita.ua/legislation/Dist_osv/2999/print/.

Сисоєва С.О., Осадчий В.В., Осадча К.П. Професійна підготовка викладача-тьютора: теорія і

методика. – навч.-метод.посібник. – Київ; Мелітополь: ТОВ “Видавничий будинок ММД”,

– 280 с.

Сисоєва С.О. Проблеми дистанційного навчання: педагогічний аспект // Неперервна

професійна освіта: Теорія і практика. – Випуск ІІІ-IV. – 2003. – С. 81.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована