СТРУКТУРА І ЗМІСТ ЕСТЕТИЧНОГО СПРИЙНЯТТЯ МАЙБУТНІМИ ВЧИТЕЛЯМИ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА ТВОРІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО ТА ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО МИСТЕЦТВА

Liudmyla Lisunova

Анотація


У статті розкрито зміст і структуру естетичного сприйняття майбутніми
вчителями творів образотворчого та декоративно-прикладного  мистецтвау системі
фахової підготовки. Визначено структурні компоненти та етапи (фази) процесу
естетичного сприйняття, розкрито роль мистецтва як найпотужнішого джерела
навколишньої дійсності в процесі естетичного сприйняття майбутніх учителів
образотворчого мистецтва.
Ключові слова: зміст і структура естетичного сприйняття, майбутні учителі
образотворчого мистецтва, твори образотворчого та декоративно-прикладного
мистецтва.


Посилання


Борев Ю.Б. Эстетика. / Ю.Б. Борев. – Ростов н/Дону: Фенікс, 2004.− 704 с.

Бахтин М.М. Автор и герой. К философским основам гуманитарных наук / М.М.Бахтін.

– СПб: Азбука, 2000. – 332 с.

Выгодский Л.С. Психология искусства / Л.С. Выгодский. − М., 1965. – 573 с.

Георгиев Ф.І., Дубовский В.И. Чувственное познание / Ф.І. Георгиев, В.И. Дубовский.−

Издательство Московского университета. 1965. – 157 с.

Канарский А.С. Диалектика эстетического процеса. Генезис чувственной культуры /

А.С. Канарский. − К.: Вища школа, 1982. – 191 с.

Отич О.М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності майбутнього

педагога професійного навчання: автореф. дис. на здобуття ступеня доктора пед. наук:

спец.13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти” / О.М. Отич −Київ, 2009. – 41 с.

Рудницька О.П. Мистецтво у професійній підготовці вчителя / О.П. Рудницька //

Наукові записки псих.-пед. ф-ту. //зб. ст. – Ч. 1. – Полтава, 1997. – С. 62–66.

Руубер Г. О закономерностях художественного визуального восприятия / Г. Руубер. –

Таллин. Валгус, 1985. – С. 59–60.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована