ОСОБЛИВОСТІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЮНАКІВ-СТАРШОКЛАСНИКІВ ДО ВИКОНАННЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ: ЧОЛОВІК – БАТЬКО

Ivanna Kulyk

Анотація


У статті розкриваються особливості та зміст педагогічної підготовки юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька
Ключові слова: педагогічна підготовка, юнаки-старшокласники, соціальна роль чоловіка та батька


Посилання


Бондарчук О.І. Психологія сім’ї: Курс лекцій. – К. : МАУП, 2001. – 96 с.

Веретенко Т.Г., Гусак Н.І. Роль мікросередовища у ефективній підготовці юнаків-старшокласників до виконання соціальних ролей чоловіка та батька // Творча особистість

учителя: проблеми теорії і практики: Наук. часоп. Нац. пед. ун-ту ім. М.П. Драгоманова: Зб.

наук. пр. / Редкол. О.Г. Мороз, Н.В. Гузій та ін. – Вип.1(11). – (Сер. 16). – К. : НПУ, 2004. – С.

–243.

Говорун Т.В., Кікінеджі О. Стать та сексуальність: психологічний ракурс. – Тернопіль:

Богдан, 1999. – 384 c.

Гребенников И.В. Основы семейной жизни. – М. : Просвещение, 1991. – 156 с.

Коваль Л. Г., Звєрева І.Д., Хлебік С. Р. Соціальна педагогіка: Навч. посібник. – К. : Вид-во ІЗМН, 1997. – 390 с.

Макаренко А.С. Книга для батьків. – К. : Рад.шк., 1972. – 260 с.

Підліток у великому місті: фактори та механізми соціалізації / В.А. Арбеніна, О.В.

Волянська Л.Г. Сокурянської та ін. – Х.: Вид – во ХНУ. – 2000. – 207 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована