ПРОБЛЕМА РАННЬОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНИХ МОВ У НІМЕЦЬКОМОВНИХ КРАЇНАХ: СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ

Nataliia Kohut

АнотаціяУ статті висвітлено основні аспекти раннього навчання іноземних мов у
німецькомовних країнах (Німеччина, Австрія, Швейцарія) у сучасній педагогічній науці.
Визначено зміст поняття “раннє навчання”, окреслено особливості навчання іноземних
мов у старшому дошкільному та молодшому шкільному віці.
Ключові слова: раннє навчання, іншомовна освіта, початкова школа, система
освіти, полікультурне середовище.


Посилання


Гаманюк В. А. Іншомовна освіта Німеччини в контексті загальноєвропейських

інтеграційних процесів: теорія і практика: монографія / Віта Анатоліївна Гаманюк: КПІ ДВНЗ

“КНУ”. – Кривий Ріг: Видавничий дім, 2012. – 376 с.

Кравченко К.А. Використання досвіду системи вищої освіти ФРН у підготовці вчителів

іноземних мов: метод. рекомендації/ К. А. Кравченко. – Умань : Видавець “Сочінський”, 2013.

– 86 с.

Мовчан Л. Г. Розвиток змісту шкільної іншомовної освіти в Королівстві Швеція:

автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.01 / Мовчан Лариса Григорівна; Відкр. міжнар. ун-т

розв. людини “Україна”. – К., 2012. – 20 с.

Поліщук Л. П. Професійна підготовка вчителів початкової школи Англії в умовах

євроінтеграції : автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Людмила Петрівна Поліщук. –

Житомир : Б.в., 2011. – 20 с.

Смелянська В. В. Тенденції розвитку раннього навчання іноземних мов у початковій

школі США: автореф. дис ... канд. пед. наук: 13.00.01 / Вікторія Володимирівна Смелянська. –

Житомир: Б.в., 2011. – 20 с.

An early start: young learners and modern languages in Europe and beyond / Ed. By Marianne

Nokolov and Helena Curtain. – Council of Europe, 2000. – 252 p.

Ch. Dalton-Puffer, R.Faustauer, E.Vetter. Research on language teaching and learning in

Austria (2004-2009): A country report // Language teaching. – Cambridge University Press, 2011. –

P. 181–211.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована