ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ

Tamara Marchii-Dmytrash

АнотаціяУ статті актуалізовано специфіку організації навчальної діяльності учнів
початкової школи у процесі вивчення іноземної мови. Обґрунтовано компоненти
(цільовий, мотиваційний, змістовий, процесуально-ігровий, результативний, контроль-163
но-оцінювальний) і етапи (підготовчий, виконавчий, аналітично-коригувальний)
організації навчальної діяльності молодших школярів.Акцентовано на провідній ролі
вчителя іноземної мови в управлінні навчальною діяльністю дітей.
Ключові слова: навчальна діяльність, молодші школярі, початкова школа,
іноземна мова, організація, компонент, етап, вчитель іноземної мови.


Посилання


Гайдур М. І. Підготовка майбутніх учителів до організації навчально-пізнавальної

діяльності молодших школярів в умовах інформаційного середовища : автореф. дис. на

здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 “Теорія та методика професійної

освіти” / М. І. Гайдур. – Ялта, 2010. – 20 с.

Казанічер О. С. Активізація пізнавальної діяльності молодших школярів /

О. С. Казанічер // Англійська мова та література. – 2007. – № 17 (171). – С. 2–4.

Катеруша О. В. Дидактичні умови активізації навчальної діяльності студентів у процесі

вивчення іноземних мов: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : спец.

00.09 “Теорія навчання” / О. В. Катеруша. – Кривий Ріг, 2010. – 20 с.

Матішак М. В. Варіативність організаційних форм навчальної діяльності учнів 6–7-річного

віку: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец. 13.00.09 “Теорія

навчання” / М. В. Матішак. – К., 2008. – 20 с.

Михальська В. Р. Підготовка студентів педагогічного коледжу до управління навчальною

діяльністю молодших школярів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук: спец.

00.04 “Теорія та методика професійної освіти” / В. Р. Михальська. – Вінниця, 2006. – 20 с.

Програми для загальноосвітніх навчальних закладів та спеціалізованих шкіл з

поглибленим вивченням іноземних мов. Іноземні мови. 2–12 класи / [упоряд.: В. Г. Редько та

ін.]. – К. ; Ірпінь, 2005. – 208 с.

Пушкарьова Т. Е. Дидактичні умови організації особистісноорієнтованої навчально-пізнавальної діяльності шестирічних першокласників :автореф. дис. на здобуття наук. ступеня

канд. пед. наук: спец. 13.00.09 “Теорія навчання” / Т. Е. Пушкарьова. – К., 2010. – 22 с.

Роман С. В. Методика навчання англійської мови у початковій школі : навч. посібник /

Роман С. В. – К. : Ленвіт, 2005. – 208 с.

Савченко О. Я. Дидактика початкової школи : підруч. [для студ. пед. факульт.] / Савченко

О.Я. – К. : Генеза, 2002. – 368 с.

Чайка В. М. Основи дидактики: тести лекцій і завдання для самоконтролю / Чайка В. М. –

Тернопіль : Астон, 2002. – 244 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована