МЕТАФОРИЧНЕ МИСЛЕННЯ ЯК ЗАСІБ СМИСЛОВОГО НАПОВНЕННЯ РЕЗУЛЬТАТУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ НАРОДНИХ ХУДОЖНІХ ПРОМИСЛІВ

Lidiia Slipchyshyn

АнотаціяУ статті розкривається роль метафори у розвитку творчого мислення,
розглядається пізнавальний потенціал метафоричного мислення і важливість його
застосування в процесі підготовки майбутніх фахівців для народних художніх
промислів і ремесел у професійно-технічних навчальних закладах.
Ключові слова:творче мислення, метафора, художня творчість, фахівець
народних художніх промислів, професійно-технічний навчальний заклад.


Посилання


Арутюнова Н.Д. Метафора и дискурс [Текст] / Н.Д.Арутюнова // Теория метафоры:

сборник / Вступ. ст. и сост. Н.Д.Арутюновой; общ. ред. Н.Д.Арутюновой и М.А.Журинской. –

М. : Прогресс, 1990. – С. 5–32.

Горський В. Філософія в українській культурі (методологія та історія) [Текст] /

В.С.Горський. – К. : [Центр практичної філософії], 2001. – 236 с.

Гусев С.С. Наука и метафора [Текст] / С.С.Гусев. – Ленинград: Изд-во Ленинградского

университета, 1984. – 152 с.

Кассирер Э. Сила метафоры [Текст] / Э.Кассирер // Теория метафоры : сборник / Вступ.

ст. и сост. Н.Д.Арутюновой; общ. ред. Н.Д.Арутюновой и М.А.Журинской. – М. : Прогресс,

– С. 33–43.

Личковах В.А. Філософія етнокультури. Теоретико-методологічні та естетичні аспекти

історії української культури [Текст] / В.А.Личковах. – К. : Вид. ПАРАПАН, 2011. – 196 с.

Ортега и Гассет Х. Две великие метафоры. [Текст] / Х.Ортега и Гассет // Теория

метафоры: сборник / Вступ. ст. и сост. Н.Д.Арутюновой; общ. ред. Н.Д.Арутюновой и

М.А.Журинской. – М. : Прогресс, 1990. – С. 68–81.

Петрушин В.И. Психология и педагогика художественного творчества [Текст]: учебн.

пособие / В.И.Петрушин. – 2-е изд. – М. : Академ. Проект; Гаудеамус, 2008. – 490 с.

Степанов Ю.С. В трехмерном пространстве языка. Семиотические проблемы

лингвистики, философии, искусства [Текст] / Ю.С.Степанов. – М. : Наука, 1985. – 336 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована