ЕТНОПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ МУЗИЧНОЇ ТВОРЧОСТІ НА ПРИКАРПАТТІ

Myron Vovk

Анотація


Мета статті полягає у розкритті ґенези етнопедагогічних знань праісторичногонаселення зони Карпат. Опираючись на системний аналіз досягнень музичноїетнопедагогіки, автор розкриває закономірності і тенденції розвитку музичногоінструментарію та його вплив на формування цілісної системи духовних цінностейетнічного музичного мистецтва.

Ключові слова: музичний інструментарій, етнічне мистецтво, творчість,музична етнопедагогіка.


Посилання


Венцковський М. Бузинова сопілка // Культура і життя. – 1965. – 29 квітня.

Винтонив И.С. Влияние условий роста на акустические свойства его древесины // Лесной журнал. – Изд. высших учебных заведений, 1973. – №2.

Гошовський В. Музичні особливості пісень // Бойківщина: історико-етнографічне дослідження. – К.: Наукова думка, 1983. – 300 с.

Грабовецький В.В. Гуцульщина ХІІІ – ХІХ ст. Історичний нарис. – Львів: Вища школа, 1982. – 300 с.

Гуменюк А. Українські народні музичні інструменти. – К.: Наукова думка, 1967.

Лисенко Н. Українська етнопедагогіка: історичний контекст. – Івано-Франківськ: Науково-методичний цен6тр «Українська етнопедагогіка і народознавство», 2005.

Мацкевич И. Гуцульские скрипические композиции: Дис. на соискание уч. степ. канд. искусствоведения. – Л., 1970.

Музыкальная энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1981. – Т.V.

Стельмахович М.Г. Українська народна педагогіка. – К.: ІЗМН, 1997.

Українське музикознавство. – К.: 1989. – Вип.24. – 150 с.

Бойківська сопілкова музика. – Львів: Сполом, 1998. – 120 с.

Яремко Б. Українські сопілкові імпровізації. – Рівне: Ліста, 1997.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована