ГІРСЬКА АКТИВНІСТЬ У ПЕДАГОГІЧНОМУ ТА ПЕРСОНАЛІСТИЧНОМУАСПЕКТАХ

Izabella Stelmasjak

Анотація


У статті окреслено особливості життя і культури польських горян. Висвітлено специфіку й психологічні аспекти гірського туризму. Досліджено, що вивчення гір – це продумана, чітко спланована діяльність. Визначено мотиви гірської діяльності та їївзаємозв’язок із педагогікою персоналізму.

Ключові слова: гори, горяни, довкілля, культура, гірський туризм, гірська діяльність, педагогіка персоналізму.


Посилання


Bartnik Cz. S. (1996), Personalizm, Lublin, wyd. Oficyna “Czas”,

Biała Księga Kształcenia i Doskonalenia. Nauczenie i uczenie się. Na drodze do uczącego się społeczeństwa. (1995), Komisja Europejska,

Bonowicz W. (2010), Kapelusz na wodzie. Gawędy o księdzu Tischnerze, Karaków wyd. “Znak”,

Bremer J. (2005), Jak to jest być świadomym. Analityczne teorie umysłu a problem neuronalnych podstaw świadomości, Warszawa, wyd. IFiS PAN,

Delors J. (1998), Edukacja jest w niej ukryty skarb, Warszawa, Raport dla UNESCO,

Ewert A. (1985), Why people climb: The relatinship of participant motives and experience level to mountaineering, “Journal of Leisure Research”,17.

Fromm E. (1994), Niech się stanie człowiek, Warszawa – Wrocław, wyd. PWN,

Galewicz W. (1998), Analiza dobra, Kraków, wyd. UJ,

Gnitecki J., Rutkowiak , Pedagogika i edukacja wobec nadziei i zagrożeń współczesności, Warszawa, wyd. PTP,

Grochulska J. (1994), Granice możliwości edukacyjnych człowieka, Karków, wyd. Staromiejska Oficyna Wydawnicza,

Jazowski A. (1980), Spotkanie z Juhasem. Humoreski podhalańskie, Warszawa, wyd. LSW,

Kozielecki J. (2002), Transgresja i kultura, Warszawa ,Wydawnictwo Akademickie “Żak”,

Kutter P., (1998), Współczesna psychoanaliza. Psychologia procesów nieświadomych, Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Llewellyn D.J., Sanchez X. (2008), Individual differences and risk taking in rock climbing, “Psychology of Sport and Exercices” 99.

Próchniak P. (2013), Poszukiwanie przygód w trudnych warunkach pogodowych, Poznań,wyd. Conact,

Paryscy Z. W. (2004),Wielka Encyklopedia Tatrzańska,, Poronin wyd. Górskie,

Sennett R. (2006), Korozja charakteru. Osobiste konsekwencje pacy w nowym kapitalizmie, Warszawa, wyd. Muza SA,

Śliwierski B. (1992),Edukacja alternatywna – dylematy teorii i praktyki, Kraków, wyd. Impuls,

Tarnowski J. (1993), Jak wychowywać? , Warszawa, wyd. ATK,

Walesa Cz. (1988), Podejmowanie ryzyka przez dzieci i młodzież. Badania rozwojowe, Lublin, wyd. KUL,

Witkowski L. (2000), Uniwersalizm pogranicza. O semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji, Toruń, wyd. Adam Marszałek,

Woroniecki J. (1986), Katolicka etyka wychowania. Etyka ogólna, t.1, Lublin , wyd. KUL, s.

Zaleśkiewicz T. (2005), Przyjemność czy konieczność. Psychologia spostrzegania i podejmowania ryzyka, Gdańsk, wyd. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,

Zuckerman M., (1994), Behavioral expressions and biosocial bases of sensation seeking, New York, Cambbridge University Press.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована