КОМУНІКАТИВНА ПІДГОТОВКА МЕДИЧНИХ СЕСТЕР США ДЛЯРОБОТИ З ПАЦІЄНТАМИ ПОХИЛОГО ВІКУ

Yuliia Hrebenyk

Анотація


У статті визначено основні освітні фактори, що впливають на формуваннякомунікативної культури медичних сестер США. Досліджено особливостікомунікативної підготовки медсестер для роботи з пацієнтами похилого віку.Означено, які саме структурні компоненти цього зарубіжного досвіду можна залучитипри підготовці українських медичних сестер.

Ключові слова: комунікативна підготовка, комунікативна культура,комунікативні навички, медична сестра США.


Посилання


Донченко В. Фактори розвитку пропозиції освітніх послуг у міжнародній освіті: досвід України та США / В.М. Донченко // Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару / Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С.46-48.

Кравченко О..П. Формування професійної етики студентів медичного коледжу засобами інноваційних технологій / О.П. Кравченко // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. - №4(22). – С.244-253.

Сбруєв М. Вплив інноваційної політики США на розвиток вищої освіти в умовах глобальної економіки / М.Г. Сбруєв // Педагогічна компаративістика-2014: якісний вимір освіти зарубіжжя та український контекст: матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару / Національна академія педагогічних наук України, Інститут педагогіки. – К. : Педагогічна думка, 2014. – С.60-61.

Старша школа зарубіжжя: організація та зміст освіти : [Колективна монографія] / За ред. О. І. Локшиної. – К. : СПД Богданова А. М., 2006. – 232 с.

Communicating With Older Adults: [An Evidence-Based Review of What Really Works / developed by The Gerontological Society of America, supported by McNeil Consumer Healthcare]. – Washington, DC, 2012. – 38 c.

Encyclopedia of contemporary American culture / edited by Gary W. McDonogh, Robert Gregg, Cindy H. Wong. – London and New York: Routledge, 2001. – 845 p.

Gender wage gap for the 20 most common occupations for women in the U.S. in 2013, by median weekly earnings (in U.S. dollars) [Електронний ресурс]: Statista, Statistics and facts on Labor. – Режим доступу: http://www.statista.com/statistics/244096/us-gender-wage-gap-for-the-20-most-common-occupations-for-women/.

Open Doors 2012: International student enrolment increases by nearly 6% [Електронний ресурс]: ICEF Monitor. – Режим доступу: http://monitor.icef.com/2012/11/open-doors-2012-international-student-enrolment-increases-by-nearly-6-percent/

Susan Thompson Hingle, Sherry B. Robinson. Enhancing Communication with Older Patients in the Outpatient Setting / Susan Thompson Hingle, Sherry B. Robinson // Semin Med Pract. 2009. - №12:1 – 7. – 7 c.

Talking With Your Older Patient: [A Clinician’s Handbook / National Institute On Aging, National Institutes Of Health, Department Of Health And Human Services]. – Gaithersburg: National Institute on Aging, 2011. – 66 c.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована