ЛЕКСИКОГРАФІЧНИЙ КОМПОНЕНТ У СИСТЕМІ ФОРМУВАННЯМОВНОЇ ТА МОВЛЕННЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙМАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ

Tetiana Krekhno

Анотація


У статті розглянуто значення формування лексикографічної компетентності упроцесі професійно-педагогічної підготовки майбутнього вчителя початкових класів. Увагу зосереджено на інтеграції лексикографічної, мовної та мовленнєвої компетентностей у контексті формування загальної професійної компетенції вчителя.

Ключові слова: лексикографічна компетентність, мовна компетентність,мовленнєва компетентність, професійно-педагогічна освіта, учитель початкових класів.


Посилання


Надолинська А. С.Формування лексикографічної компетенції у студентів філологічних спеціальностей: автореф. дис. … канд. педагог. наук: спец. 13.00.02 «Теорія і методика навчання (українська мова)» / А. С. Надолинська; ДЗ «Південноукр. нац. пед. ун-т ім. К. Д. Ушинського». – Одеса, 2012. – 21 с.

Освітньо-кваліфікаційна характеристика бакалавра за спеціальністю 6.010100 Початкове навчання напряму підготовки 0101 педагогічна освіта. Кваліфікація 3310 вчитель початкової школи: галузевий стандарт вищої освіти / Розробн. Бондар В. І., Шапошнікова І. М., Каніщенко А.П., Страшко С. В. [та ін.]; за ред. Бондаря В.І. – К.: МОН України, 2006. – 57 с.

Державний стандарт початкової середньої освіти [Електронний ресурс]. Затв. пост. Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 р., № 462. – Режим доступу: http://www.mon.gov.ua/index.php/ua/ diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/149-diyalnist/osvita/doshkilna-ta-zagalna-serednya/zagalna-serednya-osvita/6091.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована