ОПІКА Й ОПІКУНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ПРЕДМЕТ НАУКОВОГОАНАЛІЗУ

Nataliia Sabat

Анотація


У статті проаналізовано поняття “опіка”, “опікунська діяльність”. На основі опрацювання й аналізу праць українських та польських учених розкрито їхню сутність, обґрунтовано різні смислові підходи до їх тлумачення. Доведено, що в сучасному світі розширюються межі опікунсько-виховної діяльності та зростає кількість категорій дітей, які потребують опіки.

Ключові слова: опіка, опікунська педагогіка, опікунська діяльність, діти.


Посилання


Мажец Д.-К. Опіка над дітьми в добу суспільних змін / Данута-Кристина Мажец. – Івано-Франківськ : Плай, 2001. – 228 с.

Новий тлумачний словник української мови: у 3 т. / укладачі: В. Яременко, О. Сліпушко. – К. : Аконіт, 2004. – Т. 2. – 928 с.

Опіка над дітьми в добу трансформації суспільного устрою / Завгородня Т. К., Лисенко Н. В., Мажец Д.-К., Ступарик Б. М. (заг.ред.). – Івано-Франківськ; Ужгород : Мистецька лінія, 2002. – 152 с.

Понятійно-термінологічний словник з соціальної роботи / уклад. І. В. Козубовська, І. І. Мигович, В. В. Сагарда та ін.; за ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. – Ужгород : УжНУ, Мистецька лінія, 2001. – 152 с.

Правила опіки та піклування / Державний комітет України у справах сім’ї та молоді, Міністерство освіти України, Міністерство охорони здоров’я України, Міністерство праці та соціальної політики України: наказ № 387/3680 від 17 червня 1999 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0387-99

Прутян Д. С. Опіка за римським приватним правом та сучасним цивільним законодавством України : дис... канд. юрид. наук : спец. 12.00.03 / Прутян Денис Сергійович. – Одеса, 2006. – 194 с.

Український Католицький Університет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ucu.edu.ua/news/9797/

Фуштей Л. Опіка й опікунське виховання дітей як предмет аналізу / Фуштей Л. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2007. – № 1. – С. 15-19.

Фуштей Л. І. Деінституалізація форм соціальної опіки дітей в умовах сьогодення / Л. І. Фуштей // Педагогічний дискурс. – 2012. – Вип. 13. – С. 376-382.

Pedagogika opiekuńcza. – Warszawa, 1977. – 272 s.

Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności w Łodzi [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wsinf.edu.pl


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована