ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПРОБЛЕМИ ІННОВАЦІЙ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ОСВІТИ

Mariana Lakh

Анотація


У статті визначено найважливіші джерела і проблеми впровадження інновацій восвіту, розглядаються підходи до трактування поняття “інновація”, “нововведення,“педагогічна інновація”.

Ключові слова: інноваційна діяльність, інновація, нововведення, новація, педагогічна інновація.


Посилання


Гільбух Ю.З., Дробноход М.І. Інноваційний експеримент у школі: На допомогу початкуючому дослідникові. – К., 1994. – 90 с.

Даниленко Л. І. Умови забезпечення інноваційної діяльності в навчально-виховних закладах освіти // Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи : матеріали II Всеукр. наук.-практ. конф. 20-21 жовтня 1998. – Суми : Мрія-1, 1998.

Дичківська І. Інноваційні педагогічні технології. Навчальний посібник / К. : Академвидав, 2004. – 352 c.

Зайченко І. В. Педагогіка. Навчальний посібник для студентів вищих педагогічних начальних закладів, 2-е вид. – К., «Освіта України», «КНТ», 2008. – 528 с.

Золотогоров В.Г. Экономика: Энциклопедический словарь / В.Г.Золотогоров. 2-е изд., стереотип. – Мн.: Книжный дом, 2004. – 720 с.

Паламарчук В. Ф. Інноваційні процеси в педагогіці. К., 1994.

Пригожин А.И. Новаторы и новации [Электронный ресурс] / В.В. Прищепенко. – Режим доступа: http://www.ebiblioteka.ru

Савченко О. Я. Державні стандарти шкільної освіти і управління інноваційними процесами // Пед. газета. 2001. № 8.

Сластенін, В.А., Подимова Л.С. Педагогіка: інноваційна діяльність. М., 1997.

Тоффлер Э. Третья волна. М.: ООО "Фирма "Издатетьство ACT", 1999.

Шумпетер И. Теория экономического развития. – М.: Прогресс, 1982. – 203с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована