МІСЦЕ ЕТНОПЕДАГОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ СУЧАСНОГО ВЧИТЕЛЯВ УМОВАХ ЦИВІЛІЗАЦІЙНОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Petro Kuzenko, Oleksandra Kuzenko

Анотація


Здійснено аналіз особливостей і значення етнопедагогічної культури сучасного вчителя в розв’язанні освітніх завдань національного виховання в умовах цивілізаційної глобалізації. Визначено роль освітнього процесу вищих педагогічних навчальних закладів у формуванні етнопедагогічної культури майбутніх фахівців.

Ключові слова: етнопедагогічна культура, компетентність, національнасамосвідомість.


Посилання


Державна Національна програма “Освіта” (“Україна ХНІ”) // Освіта. – 1993. – № 44–45 (груд.).– С. 2.

Косенко Ю. Етнопедагогічний підхід до професійної підготовки майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. – Випуск ХІХ-ХХ. – Івано-Франківськ, 2008. – С. 67–74.

Лактіонова Г. Виховання в епоху глобалізації: нові можливості, нові ризики // Шлях освіти. – 2005. – № 4. – С. 2–6.

Паламарчук Л. Етнокультурна компетентність учителя географії // Рідна школа. – 2009. – № 5–6 (травень-червень). – С. 21–24.

Солодка А. Методика полікультурного иховання старшокласників у процесі вивчення

предметів гуманітарного циклу // Рідна школа.– 2004. – № 2. – С. 27–29.

Татарин Я. Г. Національна культура і національна філософія // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Духовна культура як домінанта українського життєтворення”. –

-23 грудня 2005 р. – Київ, 2005. – С. 117–120.

Шейко В. М., Богуцький Ю. П. Формування основ культурології в добу цивілізаційної глобалізації (друга половина ХІХ – початок ХХІ ст.). Монографія. – К.: Генеза, 2005.– 592 с.

Щербань П. Формування національної самовідомості студентів // Освіта.– 2008. – № 22–23 (28 травня – 4 червня). – С. 6–7.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована