THE PAST, THE PRESENT AND THE FUTURE OF THE COMPREHENSIVE SECONDARY SCHOOL COMPLEX NO 2 IN BIAŁY BÓR IN THE COMMON EDUCATIONAL SPACE

Izabela Stelmasiak

Анотація


The phenomenon of globalization, cultural changes, increased migration processes lead Europe/ the World to a model of a global village. The feeling of national identity, the awareness of common and different features resulting from the history, origin and culture play an important role for its inhabitants. The reality of a multicultural society is a subject of research and postulates of intercultural pedagogy. The above issue refers also to Poland which has been a multicultural country for century. Nowadays the following minority groups should be distinguished: Germans, Belarusians, Ukrainians, Russians, Czechs, Slovaks, Jews and Armenians. The ethnic minorities include: Romani people, Lemkos and Tatars, however Silesians and Kashubians are proposed minorities. The system changes of Poland after the year 1990 caused a change of legislation and ratifying international conventions which determined the legal frames and the scope of the activity of minority groups. Ukrainians have a special position in the Pomeranian region due to a migration action “Vistula” which was carried out in the year 1947 by communist authorities. At present 6.5 thousand people live in the north of the country, most of them in districts of Człuchów (1.19 %) and Szczecinek (1.12 % of the total number of inhabitants). Education, especially communicative competences in a language of ancestors are a leading purpose of teaching. Complexes of Secondary Schools in Biały Bór, Górów Iławiecki, Legnica, Przemyśl, Bartoszyce and Ukrainian classes in Banie Mazurskie and Bielsko Podlaskie realize bilingual teaching. Apart from didactical and educational activity these schools play a role of the centres of pension trustees of Ukrainian culture, the culture which they promote in social environment. The Taras Szewczenko Complex of Secondary Schools No2 in Biały Bór is a representative school in Pomerania. The fate of the school present symbolically the fate of Ukrainian people who thanks to their determination led to opening the school in 1962. The headmistress Ms. Irena Drozd had a special contribution to expansion of the base and organization of the institution (in the years 1975-1999). The leading purpose of the school curriculum is creating the national identity, animation of Ukrainian culture in social environment. Meetings with interesting people / guests from Ukraine as well as trips and events at school and outside it are very helpful. Projects result in creating relationships, popularization of folklore and first of all they break stereotypes concerning the insularity of Ukrainian culture. Schoolchildren of the Complex of Secondary Schools No2 in Biały Bór are at the cultural edge thanks to which they are richer in a different perspective of perceiving the reality. Cultural competences acquired in school and after-school social interactions result in open attitude - commonly expected in a reality of a global village.

Кey words: Ukrainian national minority, cultural borderland, multiculturalism, national identity, Biały Bór.


Посилання


Dz. U. z 1977 r. Nr 38, poz. 168

Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 527

Dz. U. z 1993 r. Nr 61, poz. 285

Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483

Dz. U. z 2000 r. Nr 50, poz. 579

Dz. U. z 2002 r. Nr 220, poz. 1853

Dz. U. z 2005 r. Nr 17, poz.141 Studies

Brzezińska A.W., Hulewska A., Słomska J./red/, Edukacja regionalna, Warszawa 2006

Chałasiński J., Kultura i naród, Warszawa 1968

Czykwin E., Białoruska mniejszość narodowa jako grupa stygmatyzowana, Białystok 2000

Drozd R., Polityka władz wobec ludności ukraińskiej w Polsce w latach 1944- 1989, Warszawa 2001

Drozd R., Skeczkowski R., Zymomrij M. /red/, Ukraina – Polska. Kultura, wartości, zmagania duchowe, Koszalin 1999

Dydra S., Nitschke B./red/, Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce po II wojnie światowej, Kraków 2010

Hejger M., Przekształcenia narodowościowe na ziemiach zachodnich i północnych Polski w latach 19451959), Słupsk 2008 Kozak S., Z dziejów Ukrainy. Religia, kultura, myśl społeczna, Warszawa 2006

Nikitorowicz J., Edukacja regionalna i międzykulturowa, Warszawa 2009

Smith M.G., Mniejszości: problemy i propozycja ich rozwiązania, [w:] Sytuacja mniejszościowa i tożsamość, Kraków 1992

Sobecki M., Funkcja etniczno - kulturowa szkół mniejszości narodowych, Białystok 1997

Tortosa J.M., Polityka językowa a języki mniejszości, Warszawa 1986

Witkowski L., Przekroje analityczne kwestii edukacyjnej. (Dyskusja społeczno – krytyczna), [w:] Kwieciński Z., Witkowski L. /red/, Ku pedagogii pogranicza, Toruń 1990

Witkowski L., Rozwój i tożsamość w cyklu życia, Kraków 2003 Internet websites

http://www. gk24.pl

http://www. liceum-bialybor.pl

http://www.miastoigminabialybor.portal.esp.parseta.p

http://www.mswia.gov.pl


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована