ПРОСВІТНИЦТВО ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ У ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ 1920-х – 1930-их РОКІВ (САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИЙ АСПЕКТ)

Galina Bilavich

Анотація


У статті розкрито просвітницьку діяльність українських громадських товариств щодо виховання здорового способу життя особистості. На початку ХХ ст. за умов чужих держав і політичного гніту вітчизняні лікарі, студенти-медики, які належали до “Народної лічниці”, Українського гігієнічного товариства, Українського лікарського товариства, “Відродження” та ін., та освітяни створили громадську систему медичної опіки дітей та дорослих, компенсувавши прогалини в соціальній політиці Польщі.

Ключові слова: українські лікарі, “Народна лічниця”, Українське гігієнічне товариство, Українське лікарське товариство, просвітництво.


Посилання


Білавич І.В. Становлення і розвиток громадської системи охорони здоров’я в Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.) / І.В. Білавич [Електронний ресурс]. Режим доступу: www.sworld.com.ua/simpoz4/65.pdf

Балицький Ф. Про шкодливôсть иритаціh (Реферат, выголошеный на зборах педаґ. кружка в Березнôм) / Ф. Балицький // Учитель. – 1927. – Ч. 6-7. – С. 231-234.

Василів М. Школа здоровля / М. Василів // Народне здоровля. – 1937. – Ч. 9-10. – С. 1.

Гвоздецький Т. Смертельність дітей в нашім краю / Т. Гвоздецький // Пропамятна книга “Просвіти“. – Львів, 1910. – С.265–269.

Гончарів-Гончаренко А. Загальна гіґієна: (скорочений курс) / А. Гончарів-Гончаренко. – Прага, 1924. – 202 с.

Жуковецька // Діло . – 1937. – 22 січня.

Звіт з діяльности Українського гігієнічного т-ва у Львові за рік 1930/31. – 8 с.

Звіт з діяльности Українського гігієнічного товариства у Львові за час від 21. 01. 1929 до 28. 11. 1930 рр. – 12 с.

Ивеґеш М. Гиґієна в школh / М. Ивеґеш // Учитель. – 1928. – Ч. 4. – С.138-140.

Калинович В. Голос української дитини / В. Калинович // Укр. шк. – 1926. – Зш. 13 – 14. – С 16–31.

Кондрат С. Життя дитини пролетаріату / С. Кондрат // Шлях навчання й виховання. – 1936.– Ч. 3. – С. 163.

Королів-Старий В. Хатній умивальник / В. Королів-Старий // Життя й знання. – 1929. – С. 146–147.

Куцик В. Як уздоровити наш народний побут / Василь Куцик. – Львів : Накл. Українського Гігієнічного товариства у Львові, 1932. – 24 с.

Микуланинець С. Здравоохраненіе и соціально-санитарныя отношенія на Подкарпатской Руси / С. Микуланинець // Подкарпатская Русь за годы 1919–1936. – Ужгород : Школьная помощь, 1936. – С. 71-74.

“Народне здоровля” – до наших установ // Народне здоровля. – 1937. – Ч. 1. – С. 9;– Березень. – Ч. 3. – С. 18. 2

Решетило Т. Гігієна і стан здоров’я в Угнові й околиці // Угнів та Угнівщина: Історико-мемуарний збірник / Теодор Решетило. – Нью-Йорк – Париж – Сідней – Торонто. – НТШ. – Український архів. – Т. XVI. – С. 242-244.

Рудь А. Здоровля в сільській хаті / А. Рудь // Молоде село. – 1935. – № 3. – С. 14; Хевзюк Д. Село теперішнє і майбутнє / Д. Хевзюк // Молоде село. – 1938. – № 3. – С. 12 – 13.

Савчук Б. Корчма: алкогольна політика і рух тверезості в Західній Україні у XIX – 30-х роках XX ст. – Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2001. – 248с.

Сливка Л. Соціокультурні передумови виховання здорового способу життя дітей і молоді Західної України / Л. Сливка // Обрій. – 2010. – № 1. – Режим доступу : http:// www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/obrii/2010_1/ Slivka.doc.pdf.

Філяс О. Школи та поширення гасел гіґієни серед громадянства / Осип Філяс // Перший український педагогічний конгрес. 1935. – Львів, 1938. – С. 115–133.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована