ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ ЧЕСЬКИХ МУЗЕЇВ (НА ПРИКЛАДІ ГАЛЕРЕЇ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА У МІСТІ ГАВЛІЧКУВ БРОД)

Olha Velenkevych

Анотація


У статті аналізуються головні аспекти діяльності музею, розглянуто досвід роботи Галереї образотворчого мистецтва м. Гавлічкув Брод (Чеська Республіка) у галузі музейної освіти. Стаття присвячена визначенню місця і ролі музейної педагогіки в організації культурно-освітнього процесу в музеї. Розглядаються освітні функції музейної педагогіки та їх реалізація на практиці.

Ключові слова: музейна педагогіка, дитячий музей, педагогічні технології, програми взаємодії музеїв та шкіл, культурно-освітня діяльність музею, інноваційні методи, освітній простір музею.

Посилання


Гайда Л.А. Музей у навчальному закладі: посібник / Л. А. Гайда. – Київ: Шкільний світ, 2009. – 128 с.

Дерик Р. А. Музей – історичний скарб народу: методичний посібник / Р. А. Дерик. – Ужгород: Гражда, 2007. – 68 с.

Довжук І. В. Основи музеєзнавства: навчальний посібник / І. В. Довжук. – Луганськ: Видавництво СНУ ім. В. Даля, 2008. – 164 с.

Караманов О.В. Основи музейної педагогіки: методичні вказівки і текст лекцій до спецкурсу / О. В. Караманов. – Львів, 2006. – 66 с.

Кедрина Т. А. Музей и школа: пособие / Т. А. Кедрина. – М.: Просвещение, 1985. – 160 с.

Столяров Б.А. Музейная педагогика. История, теория, практика: учебное пособие / Б.А. Столяров. – М.: Высш. шк., 2004. – 216 с.

Galerie výtvarného umění v Havličkovém Brodě [Електронний ресурс] // Galerie výtvarného umění v Havličkovém Brodě: офіц. сайт / Режим доступу: http: //www.galeriehb.cz/.

Havlík Vladimír. Využití intermediálních postupů v amimační praxi / Vladimír Havlík // Škola muzejní pedagogiky 6. – UP v Olomouci, Pedagogická fakulta. – Olomouc, 2007. – S. 105 – 120.

Chalupecký J. Nové umění v Čechách / Josef Chalupecký. – Praha, 1994.-

Šobán’ová Petra. Edukační potencial muzea / Petra Šobán’ová. – UP v Olomouci, Pedagogická fakulta. – Olomouc, 2012. – 352 s.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована