ФОРМУВАННЯ ЧИТАЦЬКИХ ІНТЕРЕСІВ УЧНІВ ЗАСОБАМИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ В УКРАЇНСЬКИХ ГІМНАЗІЙНИХ БІБЛІОТЕКАХ ГАЛИЧИНИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Irina Rozman

Анотація


У статті проаналізовано діяльність українських гімназійних бібліотек у Галичині в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., коли за складних суспільнополітичних умов вони істотно вплинули на формування генерації українських діячів культури, літератури, освіти,  формування читацьких смаків та інтересів учнівського юнацтва. Визначено продуктивність цього досвіду для посилення ролі бібліотек у вихованні сучасного молодого покоління.

Ключові слова: бібліотека, гімназія, твори української та зарубіжної літератури, читацькі інтереси.


Посилання


Басс І. Іван Франко. Життєвий і творчий шлях / І. Басс, А. Каспрук. – К. : Наукова думка, 1983. – 455 с.

Звіт дирекції ц. к. гімназії Франца-Йосифа І в Тернополи за рік шкільний 1905/1906. – Тернопіль, 1906. – 58 с.

Курляк І. Є. Українська гімназійна освіта в Галичині (1864-1918 рр.): монографія / І. М. Курляк. – Львів. 1997. – 222 с.

Лесин В. Василь Стефаник. Життя і творчість / В. Лесин. – К.,1981. – 150 с.

Лисенко Е. Тимофій Бордуляк / Е. Лисенко. – Львів, 1960. – 78 с.

Огоновський І. Словар до Гомерової Одісеї і Іліади / І. Огоновський. – Львів, 1900. – 433 с.

Паперна Г. Іван Франко про народну освіту / Г. Паперна. – Львів, 1946. – 61 с.

Сокальська гімназія: пропам’ятна книга. – Львів – Сокаль, 2001. – 503 с.

Справозданє дирекції ц. к. ІІ гімназії в Перемишлі за шкільний рік 1898/1899. – Перемишль, 1899. – 48 с.

Стинська В. Система шкільництва в Галичині (кінець ХІХ – початок ХХ ст.): монографія / В. Стинська. – Івано-Франківськ : Гостинець, 2007. – 180 с.

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”. Розпорядження Кабінету міністрів від 23 березня 2016 р. № 219-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // zakon.rada.gov.ua/laws/show/2192016-р

Черемшина Марко Новели та інші твори / Марко Черемшина. – К.: Наукова думка, 1987. – 448 с.

Шкільні правила для середніх шкіл в Галичині. – Львів, 1897. – 8 с.

Spawozdanie dyrekcyi c. k. wyzczego gimnazium w Tarnopolu za rok szcolny 1888. – Tarnopol, 1888. – 102 s.

Spawozdanie dyrekcyi c. k. wyzczego gimnazium w Tarnopolu za rok szcolny 1889. – Tarnopol, 1889. – 153 s.

Ustawy i rozhporzadzenia obowiazuace galicyjskich szkach srednich – We Lowowe, 1900. – 214 s.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.