РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ХУДОЖНЬОЇ ПРАЦІ: ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИЙ АСПЕКТ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА

Galina Boryn

Анотація


У статті проаналізовано психолого-педагогічний аспект підготовки майбутнього педагога до творчого розвитку дітей дошкільного віку засобами художньої праці в умовах вищого навчального закладу. Основну увагу зосереджено на тому, що вирішальним чинником у цих процесах є особистість педагога, його здатність належним чином організовувати означену діяльність і здійснювати відповідний педагогічний супровід. Ключові слова: творчий розвиток, діти дошкільного віку, художня праця, розвиваюче середовище.

Посилання


Бехтерев В.М. Вопросы воспитания в возрасте первого детства / В. М. Бехтерев. – СПб.: Тип. В.М. Вольфа, 1909. – 39 с.

Венгер Н.Ю. Дорога до розвитку творчості // Дошкільне виховання. – 1982. – №11. – С. 32-38.

Барташнікова І.А., Барташніков О.О. Розвиток уяви і творчих здібностей у дітей 5-7 років. – Тернопіль: Богдан, 1998. – 85 с.

Борин Г.В. Розвиток творчого потенціалу особистості в процесі професійної підготовки студента до керівництва художньою працею дітей дошкільного віку / Г.В. Борин // Вісник Прикарпатського національного університету. Педагогіка. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. ХХХVІІІ. – С. 83–87.

Гавриш Н. Сучасне заняття: формальні, змістові, та структурні ознаки / Н. Гавриш // Дошкільне виховання. – 2007. – №8. – С. 10– 13.

Комарова Т. С. Образотворча діяльність в дитячому садку / Т. С. Комарова. Х.; Ранок, 2007. – 176 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.