ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ З РИТМІКИ І ХОРЕОГРАФІЇ ДЛЯ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Petro Koval

Анотація


У статті розкрито важливість підготовки вчителів дошкільної та початкової освіти з ритміки і хореографії, охарактеризовано значення хореографічного мистецтва у гармонійному розвитку дитини та підготовку майбутнього вчителя до таких занять, визначено основні складові занять з ритміки і хореографії.

Ключові слова: професійна підготовка, гармонійний розвиток, хореографічне мистецтво, ритміка і хореогрфія.


Посилання


Василенко К.Ю. Українські народні танці для дітей Л.А. Бондаренко. – К.: Музична Україна, 1985.

Верховинець В. М. Весняночка: ігри з піснями для дітей дошк. і мол. шк. в. / В. М. Верховинець. – [5-те вид.]. – К. : Муз. Україна, 1989. – 343 с.

Влияние искусства на психоэмоциональную сферу человека [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://otherreferats.allbest.ru/psychology/00119773_0.html

Каргин А. С. Самодеятельное художественное творчество. Теория. Практика : [учеб. пособ.] / А. С. Каргин. – М. : Высш. шк., 1988. – 271 с.

Кричівець М.Д. На шкільному святі / М.Д. Кричівець. – К.: Мистецтво, 1973.– 130 с.

Матейко К.І. Український народний одяг К.І. Матейко. – К.: Наукова думка, 1977.

Миропольска Н. Е. Развитие эстетической активности в процессе воспитания театральной культуры школьников : [пособ. для учителей] / Миропольска Н. Е.; [под. ред. В. Г. Бутенко]. – К. : Вища шк., 1992. – 175 с.

Рудницька О. П. Основи викладання мистецьких дисциплін : [навч. посіб.] / О. П. Рудницька. – К. : Експрес, 1998. – 183 с.

Сухомлинский В. А. Как воспитать настоящего человека / В. А. Сухомлинский. – К., 1975. – 288 с.

Ушинський К. Д. Людина як предмет виховання / К. Д. Ушинський // Вибрані педагогічні твори : у 2 т. – К. : Рад. школа, 1983. – С. 192–471.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.