КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Alla Kolomiets, Nataly Lazarenko, Eugen Gromov

Анотація


У статті визначено основні концептуальні засади організації наукової діяльності педагогічних університетів, проблеми  і завдання, що стоять перед ними. З’ясовано, що невирішеними проблемами залишаються: імплементація найсучасніших наукових досягнень у зміст підготовки вчителів-предметників; популяризація і маркетинг науково-педагогічних здобутків; посилення наукових зв’язків з іноземними ВНЗ;  розширення участі в міжнародних наукових проектах тощо.  Визначені основні принципи і пріоритетні напрями наукового забезпечення підготовки висококваліфікованих педагогічних і науково-педагогічних кадрів. Проаналізовані практичні результати організації наукової роботи в педагогічному університеті з урахуванням визначених концептуальних засад.

Ключові слова: моніторинг наукової діяльності, наукова активність,  наукова продуктивність, наукова співпраця, організація наукової діяльності, педагогічний університет.


Посилання


Вернидуб Р. М. Модернізація університетської педагогічної освіти в умовах розгортання інформаційного суспільства: потенціал дослідництва / Р. М. Вернидуб // Європейські педагогічні студії / Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи; ред..кол. В. П. Андрущенко та ін. – Вип.5-6. – К.: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2015. – 224 с.

Козловський Ю. М. Моделювання наукової діяльності вищого навчального закладу: теоретико-методологічний аспект : монографія / Ю. М. Козловський. – Львів : СПОЛОМ, 2012. – 484 с.

Коломієць А. М. Механізми самооцінювання наукової активності та наукової продуктивності викладачів вищої школи / А. М. Коломієць // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Серія: Педагогіка і психологія: Зб.наук.праць. – Випуск 47. – Вінниця: ТОВ “Нілан ЛТД”, 2016. – С.14-18.

Мещанінов О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: Монографія / О. П. Мещанінов. – Миколаїв: Вид-во МДГУ ім.Петра Могили, 2005. – 460 с.

Микитюк О. М. Теорія і практика організації науково-дослідної роботи у вищих закладах освіти України в XIX ст.. : дис…. доктора пед.наук : 13.00.01 / О. М. Микитюк. – Х., 2003. – 405 с.

Моніторинг наукової діяльності у Вінницькому державному педагогічному університеті Михайла Коцюбинського за 2016 рік / С. В. Подолянчук, Н. І. Лазаренко, В. Є. Громов. – Вінниця: Вінницький державний педагогічний університет, 2017. – 111 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована