УПРОВАДЖЕННЯ ПОДКАСТІВ ЯК ЗАСОБУ ФОРМУВАННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ЕКОНОМІСТІВ

Olga Lysak

Анотація


Сформована іншомовна компетентність дозволяє студентам брати участь у програмах академічного обміну та надає кращі можливості працевлаштування спеціаліста. У статті розглянуто особливості використання подкастів на заняттях іноземної мови професійного спрямування. Запропоновано інтерактивні методи перевірки розуміння подкастів на слух. Надано огляд найбільш прийнятних ресурсів для використання при формуванні іншомовної комунікативної компетентності майбутніх економістів.  Розглянуто шляхи використання подкастів на занятті з метою розвитку навичок аудіювання, говоріння, а також засвоєння лексичного та граматичного матеріалу. У статті надається роз’яснення можливостям самостійної роботи студентів над подкастами.

Ключові слова: подкаст, навички аудіювання, комунікативна компетентність, сприйняття на слух


Посилання


Guthrie R., Soe l. Teaching tip: educational podcasting // Journal of Informatics Education Research. – 2007. – Spring/Summer. – Volume 9. – № 1. – P. 181 – 195.

McCaughey K. Practical Tips for Increasing Listening Practice Time // Forum Magazine. – 2015. – № 2. – P. 2-12.

Podcast Applications in Language Learning: A Review of Recent Studies [Електронний ресурс] / English language teaching 2013. – Режим доступу: http://www.ccsenet.org/journal/index.php/elt/ article/view/23820

6 best English learning podcasts [Електронний ресурс] / Verbling. – 2015. – Режим доступу:https://www.verbling.com/articles/6-best-english-learning-podcasts/

12 English Podcasts Every English Learner Should Listen To [Електронний ресурс] / Fluentu. – 2015. – Режим доступу: http://www.fluentu.com/english/blog/esl-english-podcasts/

Подкаст [Електронний ресурс] / Вікіпедія// Вільна енциклопедія. – 2014. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.