СУЧАСНІ СТРАТЕГІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ ДОШКІЛЬНОЇ ГАЛУЗІ ОСВІТИ У ВНЗ УКРАЇНИ

Nelly Lysenko

Анотація


У статті проаналізовано актуальні погляди на професійну підготовку майбутніх педагогів ДНЗ з т.з. пошуків шляхів її удосконалення в руслі реформування змісту освіти України на шляху до європейської спільноти

Ключові слова: професіоналізм, стратегія, освіта, підготовка, дитина, педагог.


Посилання


Артемова Л.В. Концепція дошкільного виховання в Україні. – К. : Освіта, 1993.

Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание / Р. Бернс. – М. : Прогресс, 1986. – 260 с.

Бех І.Д. Виховання підростаючої особистості на засадах нової методології /І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 1999. – №3. – С. 5–14.

Бех І.Д. Принципи сучасної освіти /І.Д. Бех // Педагогіка і психологія. – 2005. – №4. – С. 5–27.

Главацька О.Л. Основисамовиховання особистості. – К. : Кондор, 2008. – 226 с.

Зязюн І.А. Педагогка добра: ідеали і реалії: Наук.-метод. Посібник / І.А. Зязюн. – К. : МАТ, 2000. – 312 с.

Кон И.С. Ребенок и общество. – М. : Издательский центр Академия, 2003. – 336 с.

Кононко О.Л. Соціально-емоційний розвиток особистості (удошкільному дитинстві) : Навч. посібн. – К. : Освіта, 1998. – 225 с.

Фромм Э. Человек для себя / Э. Фромм // Фромм Э. Бегство от свободы. Человек для себя / Э. Фромм ; пер. с англ. Д. Дудинский. – Минск : ООО Попурри, 1998. – 667 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.