ПРОФЕСІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ЗМІСТ, ЗАВДАННЯ, ТВОРЧІСТЬ

Tamara Marchii-Dmytrash

Анотація


У статті актуалізовано і обґрунтовано особливості формування професійного потенціалу майбутніх учителів іноземної мови початкової школи. Проаналізовано підходи вчених щодо визначення специфіки професійного потенціалу. Доведено, що основою творчої професійної діяльності майбутнього педагога є розвиток професійного потенціалу та індивідуальний стиль діяльності, які формуються у ВНЗ.

Ключові слова: професійний потенціал, вчитель іноземної мови, початкова школа, творчість, творча діяльність, індивідуальний стиль, вищий навчальний заклад.


Посилання


Гура О. Педагогіка вищої школи: вступ до спеціальності / Гура О. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 224 с.

Эльконин Д. Избранные психологические труды / Эльконин Д. – М. : Педагогика, 1989. – 560 с.

Куцевол О. Портрет творчого вчителя літератури / О. Куцевол // Дивослово. – 2007. – №1. – С. 24–29.

Назарук Н. Професійний потенціал учителя як засіб самореалізації у педагогічній діяльності // file: /// C: /Users/%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0/Downloads/N vldu_2012_2(2)__51.pdf.

Підласий І. Формування професійного потенціалу як мета підготовки вчителя / І. Підласий, С. Трипольська // Рідна школа. – 1998. – №1. – С. 3–8.

Савченко О. Удосконалення професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів / О. Савченко // Освіта України. – 2001. – 21 вер. – С. 6.

Сидоренко Т. Творчість у діяльності вчителя / Т. Сидоренко // Рідна школа. – 2001. – №5. – С. 55–57.

Сисоєва С. Основи педагогічної творчості / Сисоєва С. – К. : Міленіум, 2006. – 344 с.

Тесля Е. Формирование профессионального интереса у будущих учителей / Е. Тесля // Педагогика. – 2000. – № 7. – С. 58–63.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.