ОСОБЛИВОСТІ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Nataliia Matveieva

Анотація


У статті автор розкриває основні завдання щодо формування майбутнього педагога; виокремлює критерії визначення рівня готовності до подальшої професійної діяльності та чинники впливу на ефективність навчання майбутніх спеціалістів; накреслює основні шляхи підвищення якості вищої педагогічної освіти на  сучасному етапі.

Ключові слова: мобільність, професіоналізм, критерії, професійна свідомість, саморозвиток, професійна готовність.


Посилання


Кузьмінський А.І. Педагогіка вищої школи: Навч. посібник. – 2-ге вид., стер./А.І.Кузьмінський. – К.: Знання, 2011. – 486 с.

Куклін О.В. Економічні аспекти вищої освіти: Монографія/О.В.Куклін. – К.: Знання України, 2008. – 331 с.

Маркова А. Психология профессионализма/А.Маркова. – М.: Международный гуманитарный фонд “Знание”. – 34 с.

Пауло Фрейре. Педагогіка Свободи: етика, демократія і громадянська мужність/Перекл. з англ. О.Демянчука. – К.: Вид. Дім “КМ Академія”, 2004. – 124 с.

Романець В.А. Психологія творчості: Навч. пос. 2-ге вид, доп./В.А.Романець. – К.: Либідь, 2001. – 288 с.

Товканець Г.В. Університетська освіта: Навч.-метод. пос./Уклад. Товканець Г.В. – К.: Кондор, 2011. – 182 с.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.