ПОНЯТТЯ “МІЖНАРОДНИЙ АРБІТРАЖ” У КОНТЕКСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ АРБІТРАЖНИХ ЮРИСТІВ

Оlga Nagorna

Анотація


Міжнародний арбітраж є ефективним альтернативним механізмом вирішення спору між договірними сторонами в умовах глобалізації. Наразі існує потреба в організації оптимальної системи навчання та підготовки кадрів, здатних здійснювати арбітражну практику на міжнародній арені. Професійна підготовка майбутніх арбітражних юристів здійснюється на базі інституту магістратури. Окрім фахових дисциплін, навчальний план передбачає вивчення ділової іноземної мови як компоненту професійної компетентності майбутніх арбітражних юристів та інструменту їх професійної взаємодії. Щоб створити надійні умови для якісної іншомовної підготовки, викладач повинен оволодіти певними знаннями іншої галузі, зокрема зрозуміти суть поняття “міжнародний арбітраж”.

Ключові слова: міжнародний арбітраж, професійна підготовка, майбутній арбітражний юрист, магістратура, ділова іноземна мова.


Посилання


Бирюков П. Н. Международное право : учебн. пособие / П. Н. Бирюков. – [2-е изд.]. – М.: Юристъ, 1999. – 416 с.

Шиб Т. Правові засади автономності арбітражного застереження / Т. Шиб // Віче. – 2011. – №12. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.viche.info/journal/2611/

Энтин М. Л. Международные судебные учреждения. Роль международных арбитражных и судебных органов в разрешении межгосударственных споров / М. Л. Энтин. – М.: Международные отношения, 1984. – 176 c.

A Guide to International Arbitration [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.claytonutz.com

Bühring-Uhle C. Arbitration and Mediation in International Business / C. Bühring-Uhle. – [2-d edit.]. – Kluwer Law International, 2006. – 304 p.

Cotterrell R. The Sociology of Law: An Introduction / R. Cotterrell. – Oxford University Press, 1992. – 398 p.

Goode R. Transnational Commercial Law: Text, Cases, and Materials /R. Goode, H. Kronke, E. McKendrick. – Oxford University Press, 2007. – 629 p.

Guide to International Arbitration [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://www.lw.com/thoughtleadership/guide-to-international-arbitration-2014

Lookofsky J. M. Transnational Litigation and Commercial Arbitration : A Comparative Analysis of American, European and International Law. / J. M. Lookofsky. – N.Y. : Transnational Juris Publications, Inc., Ardsley-on-Hudson, 1992. – 782 p.

Mediate.com [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mediate.com/articles/grant.cfm

Twining W. Reviving General Jurisprudence / W. Twining // Transnational Legal Processes / ed. Likosky M. – London: Butterworth, 2002. – P. 3–22.

What is Arbitration? [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.mediate.com/articles/grant.cfm


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована