ВИКОРИСТАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У РОБОТІ З ДІТЬМИ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Nataliia Semenova, Liubov Hrechuk, Yulia Solodukha

Анотація


У статті висвітлене одне з актуальних питань дошкільної педагогіки. Зокрема, йде мова про необхідність використання педагогічних технологій у роботі з дітьми дошкільного віку. Зроблено аналіз концептуальних засад використання педагогічних технологій в освітньому просторі сучасного дошкільного навчального закладу.

Ключові слова: педагогічна технологія,  технологія в освіті, технологія роботи з дітьми дошкільного віку


Посилання


Афанасьева О. В. Педагогическая технология развития интереса к экспериментированию у детей 4–5 лет : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 / Афанасьева Оксана Владимировна. – М., 2005. – 149 с.

Бех І. Д. Виховання особистості : [у 2 кн.] / кн. 1: Особистісно орієнтований підхід: теоретикотехнологічні засади / Іван Дмитрович Бех / [ред. О. І. Цибульська]. – К. : Либідь, 2003. – 280 с.

Бєлєнька Г. В. Здоров’я дитини – від родини : [кол. монографія] / Г. В. Бєлєнька, О. Л. Богініч, М. А. Машовець. – К. : СПД Богданова А. М., 2006. – 220 с.

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Кларк М. Технология образования или педагогическая технология? / М. Кларк // Перспективы. Вопросы образования. – 1983. – № 2. – С. 78.

Куньч З. Й. Універсальний словник української мови / Зоряна Йосипівна Куньч. – Т. : Навч. кн. – Богдан, 2005. – 848 с.

Орієнтир – особистість : відповіді працівників відділу дошкільної, початкової та спеціальної освіти МОН України // Дошкільне виховання. – 2008. – № 4. – С. 6–8.

Освітні технології : [навч.-метод. посіб.] / [О. М. Пєхота, А. З. Кіктенко, О. М. Любарська та ін.] ; за заг. ред. О. М. Пєхоти. – К. : А.С.К., 2002. – 255 с.

Підласий І. П. Практична педагогіка, або Три технології : інтерактивний підручн. [для педагогів ринкової системи освіти] / Іван Павлович Підласий. – К. : Слово, 2004. – 616 с.

Селевко Г. К. Технологический подход в образовании / Герман Константинович Селевко // Школьные технологии. – 2004. – № 4. – С. 22–34.


Повний текст: PDF
18 :: 9

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована