ГУМАНІТАРНА ОСВІТА МАЙБУТНЬОГО УЧИТЕЛЯ: ПРОБЛЕМИ ЯКОСТ

Hryhorii Vasianovych

Анотація


У статті аналізується сутність і зміст гуманітарної освіти, її роль і місце у підготовці майбутнього учителя. Висвітлюються головні проблеми підвищення якості гуманітарної освіти, розкривається механізм її взаємозв’язку із професійною освітою. Доводиться значущість гуманістичної парадигми у становленні особистості майбутнього учителя.Ключові слова:  гуманітарна освіта, зміст гуманітарної освіти, якість гуманітарної освіти, особистість майбутнього учителя, принципи, форми і методи навчання.

Посилання


Аристотель. Категории / Аристотель; [пер. А. В. Кубицкого / ред., вступ. ст. и примеч.

Г. Ф. Александрова]. – М.: Соц.-эк. изд-во, 1939. – 50 с.

Аристотель. Метафизика: [сочинения: в 4-х т.] / Аристотель; [ред. В. Ф. Асмус]. – М.: Мысль,

– Т. 1. – 399 с.

Берулава М. Н. Гуманистическое образование в условиях информационной цивилизации /

М. Н. Берулава // Педагогика. – 2008. – № 7. – С. 3–7.

Вишневский М. Качество общего образования – фундаментальное условие

конкуретоспособности национальной образовательной системы / М. Вишневский // Науковий вісник

Чернівецького університету. Педагогіка та психологія. – Випуск № 468. – Чернівці: Чернівецький

нац. ун-т, 2009. – С. 63–71.

Гегель Г. Наука логики: Энциклопедия филисоф. наук: в 3-т. – М.: Мысль, 1975. – Т.1. – 452 с.

Даль. Толковый словарь великарусского языка. Издание книгопродавца-типографа

М. О. Вольфа. – С. Петербургъ, 1981. – Т.II. Государственное издательство иностранных и

национальных словарей. – Москва. – 1995. – 779 с.

Матвієнко П.В. Ефективність гуманітарних знань: викладання та засвоєння / П. В. Матвієнко //

Теорія і практика управління соціальними системами. – 2005. – № 4. – С. 95–104.

Покровский Н. Е. Что происходит с гуманитарным образованием ? / Н. Е. Покровский //

Социологические исследования. – 2005. – С. 93–98.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована