САМОРЕГУЛЯЦІЯ ЯК ЗАСІБ РОЗВ’ЯЗУВАННЯ МІЖОСОБИСТІСНИХ КОНФЛІКТІВ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

Kateryna Lysenko-Helembiuk

Анотація


Проаналізовано психологічні функції саморегуляції та їх вплив на розв’язування міжособистісних  конфліктів в умовах професійної діяльності педагога. Показана доцільність врахування рівня особистісної саморегуляції з метою конструктивного розв’язання означеного явища.Ключові слова:  саморегуляція, функції самоконтроль, цілеспрямований вплив, програмування, планування, моделювання, міжособистісний конфлікт

Посилання


Анцупов А. Я., Шипилов А. И. Конфликтология: Учебник для вузов. 3-е изд. – СПб.: Питер,

– 496 с.: ил.

Боришевський М. Й. Моральна саморегуляція поведінки: поняттєвий аппарат. – К.: Інститут

психології ім. Г. С. Костюка АПН України, 1993. – 69 с.

Боришевский М. И. Развитие саморегуляции поведения школьников. Дис. ... доктора психол. в

форме науч.докл: 19.00.07 / КГПИ им. М.П.Драгоманова. – К., 1992. – 77 с.

Моросанова В. И. Индивидуальный стиль саморегуляции: Феномен, структура и функции в

произвольной активности человека / Российская академия образования, Психологический ин-т. –

М.: Наука, 1998. – 192 с.: табл.

Осипова Т. Ю., Бартенєва І. О., Біла О. О. та ін. Виховна робота зі студентською молоддю:

Навч. посіб. / За заг. ред. Т. Ю. Осипової. – Одеса: Фенікс, 2006. – 288 с.

Психологічна енциклопедія / Автор-упорядник О. М. Степанов. – К.: “Академвидав”, 2006.–

с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована