ВПЛИВ ЕТНОВИХОВНОГО ПРОСТОРУ НА ФОРМУВАННЯ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МУЗИКИ

Inna Shorobura

Анотація


В статті розглядаються особливості етновиховного простору майбутніх вчителів музики. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії здійснюється підготовка за спеціальністю “Педагогіка та  методика середньої освіти. Музика”. Розглянуто інноваційні підходи до вивчення етнографії і фольклору майбутніми вчителями музики. Важливими є мистецькі виховні традиції українців. Мистецтво містить невичерпні можливості впливати на формування людини-гуманіста, розвиток її естетичних, етичних, духовно-моральних цінностей. Універсалізація і трансформація культури етнічної здійснюється під впливом ще одного важливого фактору  –глобалізації геосвідомості.Ключові слова:  народна педагогіка, етнографія, фольклор, етновиховний простір, майбутній вчитель музики.

Посилання


Боришевський М. Духовні цінності в становленні особистості громадянина / М. Боришевський

// Педагогіка і психологія. – 1997. – № 1. – С. 144–150.

Ващенко Г. Виховний ідеал / Г. Ващенко. – Полтава, 1994. – Т. 1. – С. 104.

Державна національна програма “Освіта”. Україна ХХІ століття. – К.: Райдуга, 1994. – 62 с.

Етнопедагогічна складова процесу формування компетентності молодших школярів: навч.-метод. посіб. / за ред. О. Будник. – К.; Івано-Франківськ, 2009. – 448 с.

Макаренко А. Педагогические сочинения: в 8-ми томах / А. Макаренко. – М., 1985. – Т. 4.

Мацук Л. Етнопедагогічний аспект альтернативної педагогіки довкілля в сучасних ДНЗ

України / Л. Мацук; за ред. проф. Н. Лисенко // Українська етнопедагогіка у контексті розвитку

сучасних теорій виховання та навчання. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 70–76.

Стельмахович М. Теорія і практика українського національного виховання: [посібник для

вчителів початкових класів та студентів педагогічних факультетів] / М. Стельмахович. – Івано-Франківськ, 1996. – 180 с.

Яківчук Г. В. Виховання творчої особистості майбутнього вчителя музики в процесі вивчення

українського музичного фольклору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд.. пед. наук: спец.

00.07 “Теорія і методика виховання” / Г. В. Яківчук. – К., 2009. – 20 с


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована