ЕТНОКУЛЬТУРНЕ ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ:ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ

Marianna Matishak

Анотація


У статті висвітлена проблема етнокультурного виховання  школярів. Проаналізовано актуальність етнокультурної складової в освітньому просторі України, виділено педагогічні умови формування етнокультурної компетентності молодших школярів.Ключові слова:  національна культура, етнокультурна компетентність, компетентнісний підхід.

Посилання


Блонский П. П. Избранные педагогические и психологические сочинения: в 2т. / под ред.

А. В. Петровского. – М.: Педагогика, 1979. – Т.1. – 304 с.

Заредінова Е. Проблеми формування міжетнічної толерантності в учнів початкових класів

(психолого-педагогічний аспект) / Е. Заредінова // Постметодика. – № 2 (86). – 2009. – С. 41–43.

Мацейків Т. Етнокультурна спрямованість шкільної освіти і виховання / Т. Мацейків // Гірська

школа українських Карпат. – №4–5. – 2008-2009. – С. 394–397.

Марушкевич А. А. Педагогіка вищої школи. Теорія виховання (Цикл лекцій): Навчальний

посібник. – К., 2005. – 107 с.

Національна доктрина розвитку освіти // Режим доступу: www.mon.gov.ua/laws/

Ukaz_Pr_347.doc.

Основні орієнтири виховання учнів 1–12 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

// Режим доступу: www.mon.gov.ua/education/average.

Поштарева Т. В. Формирование этнокультурной компетентности / Т. В. Поштарева //

Педагогика. – 2005. – №3. – С. 35–42.

Приходченко К. Характеристика різнобічних якостей освітнього середовища / К. Приходченко

// Вісник ЛНУ імені Тараса Шевченка. – № 16 (203). – Ч. ІІ. – 2010. – с. 23–31

Савченко О. Виховний потенціал початкової школи: посібник для вчителів і методистів

початкового навчання / О. Савченко. – 2-ге вид., доповн., переробл. – К.: Богданова А.М., 2009. –

с.

Стельмахович М. Українська родинна педагогіка / М. Стельмахович. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.

Стефаненко Т. Этнопсихология / Т. Стефаненко. – М.: ИПРАН Академический Проект,

Екатеринбург. – 2000. – 320 с.

Сухомлинський В. О. Серце віддаю дітям. – К.: Рад. Школа, 1988. – 220 с.

Фогель Т. Розвиток етнокультурної компетентності підлітків як одна з умов виховання

культури міжетнічних стосунків / Т. Фогель // Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/

vupysku/13/ statti/fogel.htm.

Шадриков В. Философия образования и образовательная политика / В. Шадриков. – М.:

Логос, 1993. – 181 с.

Шульга М. Компетентність етнокультурна / М. Шульга // Етнічний довідник. Поняття та

терміни // Режим доступу: http://www.soc.univ.kiev.ua/LIB/PUB/Y/YEVTUKH/index.htm.

Этнопсихологический словарь / Под ред. В. Г. Крысько. – М.: Московский психолого-социальный словарь, 1999. – 343 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована