ГОТОВНІСТЬ ВИХОВАТЕЛІВ ДОШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДО ФОРМУВАННЯ НАРОДОЗНАВЧОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ ЗАСОБАМИ ЕТНОРЕГІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Nadiia Lazarovych

Анотація


У статті обгрунтовано результати досліджень готовності вихователів до-шкільних навчальних закладів до формування народознавчої компетенції засобами етнорегіональної культури.  Окреслено  причини труднощів використання елементів гуцульської родинно-побутової культури в навчально-виховній роботі з дошкільни-ками.Ключові слова:  готовність, компетентність; народознавча, етнічна, етно-педагогічна, креативна компетентність, етнокультура, дошкільник, вихователь.

Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. – К.: Ред. ж-лу “Дошкільне виховання”, 1999. –

с.

Бех І. Д. Виховання особистості: У 2-х кн. Кн. 1.: Особистісно орієнтований підхід: теоретико-технологічні засади: Навч.-метод. видання. – К., 2003. – 278 с.

Богуш А. М., Лисенко Н. В. Українське народознавство в дошкільному закладі. К., 2002. – 407 с.

Коментар до Базового компонента дошкільної освіти в Україні: Наук.-метод. посіб. / Наук.

ред. О. Л. Кононко. – К.: Ред. журн. “Дошкільне виховання”, 2003. – 243 с.

Лисенко Н. В., Лаппо В. В. Етнопедагогіка. Навчально-методичний посібник для студентів ви-щих навчальних закладів. – Ів.-Фр., 2003. – 129 с.

Сявавко Є. І. Українська етнопедагогіка в її історичному розвитку. – К., 1974.

Якубенко В. Від народознавства – до свідомого патріотизму // Дошкільне виховання. – 2002. –

№ 8. – С. 12–13.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована