СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ПОЛІКУЛЬТУРНОЇ ОСВІТИ СУЧАСНОЇ ДИТИНИ: ДНЗ – РОДИНА – СУСПІЛЬСТВО

Nelli Lysenko

Анотація


У статті окреслено методологію бінома “полікультура” як простору для су-часної освіти дітей в дошкільних навчальних закладах України. Простежено сутні-сні залежності рівня виховання від співпраці різних інституцій (ДНЗ, родина, суспі-льство) та дотичності добору заходів дидактико-розвивального впливу на особис-тість у сенсетивному періоді її формування.Ключові слова:  полікультура, особистість, ДНЗ, народний ігровий фольклор, виховання.

Посилання


Сорокин П. А. Социологические теории современности. – М., 1992.

Шинкарук В. Феномен культури. Філософські аспекти // Феномен української культури: мето-дологічні засади осмислення / Відп. ред.: В.Шинкарук, Є.Бистрицький. – К.: Фенікс, 1996. – С. 8–61.

Сорокин П. А. – Там само. – 39 с.

Верч Дж. Голоса разума. Социокультурный подход к опосередкованному действию. – М.: Три-вола, 1996. – С. 176.

Лозко Г. Українське народознавство. – К.: АртЕк, 2006, – С. 58–77.

Яблокова Н. И. Социальный субьект и генезис, сущность и факторы становления. М.: Станкин,

Сивачук Н. Український дитячий фольклор. – Київ.: Деміург, 2003. – 286 с


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.