ЕТНОПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА: СТАН І ПРОБЛЕМИ

Oleksandra Lysenko

Анотація


У статті обгрунтовано специфіку професійної підготовки майбутнього вихо-вателя дошкільного навчального зокладу у  взаємозв’язку з педагогічною культурою народу.Ключові слова:  етнопедагогічна підготовка, культурна ідентичність, дошкільна освіта.

Посилання


Вища освіта України і Болонський процес: Навчальний посібник / За редакцією В.Г. Кремня.

Аторський колектив: М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин. –

Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2004. – 384 с.

Великий тлумачний словник української мови / Уклад . і голов. ред. В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь:

ВТФ ”Перун”, 2004. – 1440 с.

Вачевський М. Сучасна економічна освіта у країнах Західної Європи: формування професійних

компетенцій // Рідна школа. – 2006. – № 3. – С. 71–74.

Марецька Н. Компетенція чи компетентність: що ми формуємо у молодших школярів // Почат-кова школа. – 2007. – № 9. – С. 51–54.

Життєва компетентність особистості: Науково-методичний посібник / За ред. Л.В. Сохань,

І.Г. Єрмакова, Г.М. Несен. – К.: Богдана, 2003. – 520 с.

Марецька Н. Компетенція чи компетентність : що ми формуємо у молодших школярів // По-чаткова школа.– 2007. – № 9. – С. 51–54.

Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи:

Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: “К.І.С.” , 2004. – 112 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована