АНАЛІЗ СТАНУ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ДО УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ПРОЦЕСІ ВИКЛАДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ОРІЄНТОВАНИХ ДИСЦИПЛІН ДОШКІЛЬНОГО ЦИКЛУ

Liliia Liliia Onofriichuk

Анотація


У статті розкрито поняття “управлінської діяльності”, визначено значення професійно-орієнтованих  дисциплін в підготовці студентів дошкільного факульте-ту до управлінської діяльності.  Подано визначення поняття “професійно-орієнтовані дисципліни” та проаналізовано стан підготовки студентів до управлінської діяльності.Ключові слова: управлінська діяльність, підготовка студентів, аналіз стану.

Посилання


Ахманова О. С. Словник лінгвістичних термінів / Ахманова О. С. – М.: Радянська энциклопе-дия, 1966. – 608 с.

Вопросы профессиоведения / Под ред. С. Н. Левиевой. – Л., 1979. – 74 с.

Гриньова М., Штепа О. Менеджер в освіті. / Гриньова М., Штепа О. // Підручник для директо-ра. – 2003. – № 9–10. – С. 25–28.

Денисенко Н. Образ педагога та нова модель управління дошкільною освітою / Денисенко Н.

// Дитячий садок. – 2003. – № 11 (203). – С. 14–18.

Закон України “Про дошкільну освіту”: Підписаний Президентом України 11.07.2001 р. // К.:

Редакція журналу “Дошкільне виховання”, 2001. – С. 4–33.

Огаренко В. М., Малахова Ж. Д. Соціологія праці: навчальний посібник. / Огаренко В. М.,

Малахова Ж. Д. – Запоріжжя: Гуманітарний університет “ЗІДМУ”, 2001. – 306 с.

Пісоцька Л. С. Підготовка майбутніх вихователів дошкільних закладів до управлінської

діяльності / Пісоцька Л. С. // Неперервна професійна освіта: теорія і практика: Збірник наук. праць:

У 2-х ч. / За ред. І. А. Зязюна та Н. Г. Ничкало. – Ч. 2. – К., 2001. – С. 90–93. – 0,2 авт. арк.

Поздняк Л. В. Основи управління дошкільним виховним закладом. / Поздняк Л. В. – К. АПО.,

http://uk.wikipedia.org/wiki/ Професійна_інформація.

http://uk.wikipedia.org/wiki/ Професійна_орієнтація.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована