ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ НАЦІОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНИХ ТРАДИЦІЙ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН У ЗАКАРПАТСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Ildika Oros

Анотація


У статті представлено основні тенденції освіти і культури національних меншин Закарпаття, підведено підсумки роботи проведеної за минуле десятиріччя Вільної України, охарактеризовано поняття “національні меншини”. На основі анкет, заповнених вищими навчальними закладами І-ІV  рівня акреди-тації області, наведено дані про розподіл освітніх закладів,  проведено аналіз форму-вання учнівських і студентських контингентів Закарпатської області  за мовою на-вчання та рівня забезпеченості освітою найпоширеніших  етнічних спільнот Закар-паття. Проаналізовано культурно-освітній стан національних меншин області, задо-волення їхніх національних потреб, збереження і розвиток культурних традицій.Ключові слова:  національні меншини, освіта, вищі навчальні заклади, учні, студенти, мова навчання.

Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.