ТРАДИЦІЇ МОРАЛЬНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ В УКРАЇНСЬКІ РОДИНІ

Zoriana Nyzhnykevych

Анотація


У статті розглядається питання духовно-морального виховання в українській родині.Ключові слова:  етноетика, духовно-моральне виховання, національна свідо-мість.

Посилання


Бех І.Д. Виховання особистості: У 2 кн. Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади: Навч-метод. Посібник. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Боришевський М.Й. Духовні цінності в становленні особистості-громадянина // Педагогіка і

психологія. – 1997. – № 1 (14) – С. 144–150.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Нормативно-правове за-безпечення освіти. У 4-ч. – Х: “Основа”, 2004. – Ч. 2 – 160 с.

Петро Мельничук. Християнська родина: батьки і діти. – Львів: “Стрім”, 2007 – 116 с.

Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка: Навч. посібник. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.

Сухомлинський В.О. Розмова з молодим директором. – К.: Рад. шк., 1988. – 284 с.

Струманський В.П. Виховна робота в національній школі: Навчальний посібник. – К.: ІЗМН,

– 184 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.