ЕТНОВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ГІРСЬКОЇ ШКОЛИ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Inna Chervinska

Анотація


У  статті розкриваються особливості виховання школярів в умовах етнічного середовища Карпатського регіону. Автор аналізує проблеми та перспективи роз-витку гірської школи.Ключові слова:  гірська школа, етнос,  гірське середовище, виховний процес, етнічний, формування, розвиток особистості.

Посилання


Бех І. Виховання особистості: У 2-кн. – Кн. 2: Особистісно орієнтований підхід: науково-практичні засади. – К.: Либідь, 2003. – 344 с.

Вишневський О. Сучасне українське виховання. Педагогічні нариси. – Львів, 1996. –

с.

Іванюк Г. Вплив культурологічних чинників на діяльність сільської школи // Початкова шко-ла. – 2008. – № 9. – С. 12–14.

Кузь В. Г.Учитель, школа – пріоритети ХХІ століття. // Дайджест. 2003. – № 1. – С. 112–116.

Лосюк П. Гуцульська школа, до якої йшов все життя. // Сільська школа. – Снятин, 2003. –

С. 60–75

Мистецтво життєтворчості особистості: Науково-методичний посібник. – К.: Інститут змісту і

методів навчання. – 1997. – Т. 2. – 936 с.

Основи екології та соціоекології. Навч. посіб. під редакцією В. Енколо – Львів, 1998. – 168 с.

Палчевський С. Педагогіка: Навч. посіб. – Київ, 2008. – С. 366–384.

Сухомлинський В. “Батьківська педагогіка”. – К., 1978. – 234 с.

Українська етнопедагогіка: Навчально-методичний посбник / За ред. акад. В. Кононенка. –

Івано-Франківськ, 2005. – 508 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована