РОЗВИТОК ФОРМ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ У ВИЩИХ ПЕДАГОГІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ ХХ СТОЛІТТЯ

Inna Yashchuk

Анотація


В статті проаналізовано розвиток форм виховання студентської молоді у ви-щих педагогічних начальних закладах ХХ століття. Зазначені умови використання їх у практиці. Ключові слова: форми виховання, вища школа, студентська иолодь

Посилання


Блонский П.П. Мои воспоминания / Блонский П.П.– М.:Педагогика, 1971. – 103 с.

Духно П.І.Школа на селі та її громадська роля. / Духно П.І. – Державне вид-во України,

– 60 с.

Дувальчук М. До запитання про профіль педагога педвишу / Дувальчук М. – М.: Кому-ністична освіта, Ч. 4. 1931. – С. 89.

Зарецкий М. Каким должен быть факпрофобр // Путь просвещения. – 1924. – № 8. – С. 27.

Зотін М. Педагогічна освіта на Україні / Зотін М. – Харків: ДВУ, – 1926. – С. 4.

Макаренко А.С. О моем опыте / Макаренко А.С. – Пед.соч.: В 8 т. – М., 1984. – Т.4. – 260 с.

Полоцький О. Працювати по-новому, по-новому керувати / Полоцький О. – М.: Комуністи-чна освіта, 1931. – Ч. 9. С. 3

Петров А.А. Личный пример учителя / Петров А.А. – М., 1933.– 112 с.

Рубинштейн М.М. Проблема учителя / Рубинштейн М.М. – М.- Л-д., 1927. – С. 82.

Скрипник М. Педагогіка мусить стати знаряддям соціялістичної перебудови / Скрипник М. –

М. – Комуністична освіта, Ч. 2-3, 1931. – С. 18.

Скрипник М. Завдання робітництва у загальному навчанні / Скрипник М. – Комуністична

освіта, Ч. 1. 1931. – С. 9.

Скрипник М. Реконструкція країни і перебудова школи / Скрипник М. – Х.: Радянська шко-ла, 1932. – 88 с.

Спирин Л.Ф. Профессиограмма общепедагогическая / Спирин Л.Ф. – М.: Российское педаго-гическое агенство, 1997. – 34 с.

Фридман С. Какие нужны педагоги и как их готовить. – М.1930. – С. 32


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.