ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Maryna Savchenko

Анотація


У статті розкрито сутність поняття комунікативні уміння дітей старшого дошкільного віку у психолого-педагогічній літературі.Ключові слова:  спілкування, комунікативні уміння, класифікація комунікативних умінь, особливості комунікативних умінь, комунікативний простір.

Посилання


Бабич Н. Д. Основи культури мовлення. – Львів: Світ, 1990. – 232 с.

Бех І. Д. Особистісно зорієнтоване виховання: Науково-методичний посібник. – К.: ІЗМН,

– 204 с.

Бацевич Ф. С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. – К.: Видавничий центр

“Академія”, 2004. – 344 с.

Богуш А. М. Обучение правильной речи в детском саду. – К.: Рад. школа, 1990. – 212 с.

Культура спілкування / За ред. П. М. Щербаня. – К.: ІЗМН, 1997. – 328 с.

Мухина В. С. Возрастная психология. – М.: Академия, 1998. – 456 с.

Немов Р. С. Психология: Учебник для студентов высших педагогических учебных заведений:

В 3-х кн. – 4-е изд. – М.: ВЛАДОС, 2000. – Кн. 1. – 688 с.

Піроженко Т. О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дитини: Монографія: ТОВ “Нора-прінт”, 2002. – 309 с.

Рузская А. Г. Развитие общения дошкольников со сверстниками. – М., 1989. – 216 с.


Повний текст: PDF
18 :: 0

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.