АДАПТИВНА КУЛЬТУРА ОСОБИСТОСТІ ЯК ЧИННИК ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Lidiya Tymkiv

Анотація


У статті розглядається значення адаптивної культури студентів у процесі фахової підготовки майбутніх соціальних працівників, презентуються результати експрес-діагностики симптомокомплексів адаптивної культури особистості за допомогою технологічного підходу “Кваліметричний профіль”. На основі системно-синергетичного підходу здійснено компонентно-структурний, функціональний аналіз феномену “адаптивна культура особистості”, обґрунтовано зміст поняття “адаптивна культура особистості” в цілісній системі її інтегративних якостей; визначено критерії та показники рівнів сформованості адаптивної культури особистості.

З’ясовано, що вивчення рівня сформованості адаптивних властивостей необхідно здійснювати на особистісному рівні, аналізуючи та зіставляючи окремі аспекти цілісного розвитку загальної й адаптивної культур студента. У їх формуванні простежуються активні центри – домінування позитивного роз­витку чи “западання” окремих якостей, що виступає результатом попереднього включення студентів у відповідні адаптивні аспекти стосунків. Результати дослідження засвідчили, що застосування експрес-діагностики симптомокомплексів адаптивної культури за допомогою технології “Кваліметричний профіль” дає змогу оперативно визначати співгармонійність у розвитку адаптивних властивостей студентів, здійснювати відповідну корекційну діяльність.

Ключові слова: соціальна адаптація, адаптивна культура, симптомо­комплекси адаптивної культури особистості, технологія “Кваліметричний профіль”.

Посилання


Балл Г. Понятие адаптации и его значение для психологии личности / Г. Балл // Вопросы психологии. – 1989. – № 1. – С. 92–100.

Дмитренко Д. Стратегічний менеджмент: цільове управління освітою на основі кваліметричного підходу / Д. Дмитренко. – К., 1996. – 140 с.

Костів В. Системно-синергетична концепція дослідження базової культури особистості / В. Костів // Вісник Прикарпатського університету. Філософські і психологічні науки. - Івано-Франківськ, 2006. – Вип. 9. – С. 151–159.

Маклаков А. Личностный адаптационный потенциал: Его мобилизация и прогнозиро¬вание в экстремальных условиях / А. Маклаков // Психологический журнал. – 2001. – Т. 22. – № 1. – С. 16–24.

Налчаджян А. Социально-психическая адаптация личности: формы, механизмы и стратегии / А. Налчаджян . – Ереван : Изд-во АН Армянской ССР, 1988. – 262 с.

Романовська Л. Соціальна адаптація – один з факторів підготовки працівників соціальної сфери / Л. Романовська // Молодий вчений. – Херсон, 2016 – № 10 (37). – С. 286–288.

Фурман А. Психодіагностика особистісної адаптованості / А.Фурман. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – 197 с.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована