ОСОБЛИВОСТІ ДЕСТРУКТИВНОГО ВПЛИВУ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ТВОРІВ ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ НА ФОРМУВАННЯ АГРЕСИВНОЇ ПОВЕДІНКИ СТАРШОКЛАСНИКІВ

Roksoliana Zozuliak-Sluchyk, Bohdan Kovbas

Анотація


У статі проаналізовано  засоби масової інформації як чинник формування агресивної поведінки та схильності до насильства старшокласників. Розкрито особливості впливу творів художньої літератури на агресивність і ворожість у середовищі старшокласників.

Ключові слова: агресивна поведінка, засоби масової інформації, твори художньої літератури, старшокласники, ворожість.


Посилання


Ануфрієва О. Засоби масової інформації як чинник життєвого орієнтування молоді / О. Ануфрієва // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Соціологія. Психологія. Педагогіка / відп. ред. В. Євтух. – К. : КНУ ім. Т. Шевченка, 2007. – Вип. 27–28. – C. 106–109.

Барановська Н. Сучасні ЗМІ як важливий чинник моделювання світо¬гляду студентської молоді / Н. Барановська // Проблеми та перспективи роз¬витку економіки і підприємництва та комп’ютерних технологій в Україні : зб. тез доповідей Х науково-практичної конференції, 31 березня – 5 квітня 2014 р. / Національний університет «Львівська політехніка», Інститут підприємництва та перспективних технологій. – Львів, 2014. – С. 284–288.

Бугера О. Насильницька злочинність неповнолітніх та засоби масової інформації / O. Бугера // Бюлетень «Відновне правосуддя в Україні». – № 2. – 2007. – С. 43–46.

Методика діагностики показників і форм агресії А. Басса та А. Дарки (адаптація А. Осницького) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://jablunycky-nvk.at.ua/Psiholog/metodika_bassa_ta_darki.doc


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована