ВПЛИВ ОСОБИСТІСНИХ РИС ЧОЛОВІКА/БАТЬКА НА СІМЕЙНЕ ВИХОВАННЯ

Tetiana Strutynska

Анотація


У статті охарактеризовано теоретичні засади впливу батьківської сім’ї на формування рис чоловіка (батька), розкрито материнський i батькiвський вплив на формування особистості чоловіка і жінки. Аналізуються приклади стилю батьківської поведінки, становлення рис батьківства в осіб чоловічої статі.

Ключові слова: структура сімейних відносин, батьківська сім’я, риси чоловіка (батька), материнський i батькiвський вплив на формування особистості чоловіка і жінки, створення моделі своєї майбутньої сім’ї на основі моделі батьківської сім’ ї, батьківство, стиль батьківської поведінки.


Посилання


Гречин І. Батьківство у Німеччині : соціокультурний аспект / І. Гречин // Людина і світова глобалізація: перспективи та межі розвитку : монографія / [С. Айтов, М. Аккент, З. Бондаренко та ін.] : Ред. Т. Власова. – Дніпропетровськ : Вид-тво Маковецький, 2011. – С. 146–156.

Гречин І. Підготовка учнівської молоді до батьківства у ФРН / І. Гре¬чин // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». – Переяслав-Хмель¬ницький, 2010. – Вип. 19. – С. 30–36.

Евсеенко Ю. Отцовство как структурно-динамический феномен / Ю. Евсеенко, А. Портнова // Экзистенциальная и гуманистическая психо¬логия / Публикации [Электронный ресурс]. – С. 1–16. – Режим доступа: HPSY/RU

Кон І. Кон И. Зачем нужны отцы / И. Кон // Звезда. – 2006. – № 12. – С. 124–145.

Кон И. Категория «Я» в психологии / И. Кон // Психологический журнал. – 1981. – № 3. – С. 11–24.

Кон И. Мужчина в меняющемся мире / И. Кон // Психология / Книги [Электронный ресурс]. – С. 12–84. – Режим доступа: http://lib.rus.ec/b/157064

Кон И. Отцовство как социокультурный институт / И. Кон // Электронный ресурс. Режим доступа: http://sexology.narod.ru/info 153.html.

Кон И. Ребенок и общество : уч. пособие / И. Кон. – М. : Академия, 2003. – 284 с.

Мєжвіньскі Б. Роль батька в родині / Б. Мєжвіньскі // Сопричастя. Міжнародний богословський часопис. – 2003. – № 2. – С. 43–58.

Овчарова Р. Психологическое сопровождение родительства / Р. Овчарова. – М. : Изд-во Ин-та психотерапии, 2003. – 319 с.

Овчарова Р. Психология родительства : [учебн. пособие для студ. высш. учебн. заведений] / Р. Овчарова. – М. : Академия, 2000. – 368 с.

Овчарова Р. Родительство как психологический феномен : [учеб. пособие] / Р. Овчарова. – М. : Московский психолого-социальный институт, 2006. – 496 с.

Овчинникова М. Отцовство / М. Овчинникова. – М. : Знание, 1981. – 95 с.

Полі О. Серце батьків: Що потрібно знати кожному батькові / Полі О. ; пер. Т. Різун. – Львів : Свічадо, 2010. – 208 с.

Спиваковская А. Как быть родителями / А. Спиваковская. – М. : Педагогика, 1986. – 157 с.

Cтрутинська Т. Вплив батька на соціалізацію дітей із повних і неповних сімей (за результатами досліджень у США та Україні) / Т. Струтинська // Теоретичні питання культури, освіти та виховання : зб. наукових праць / За заг. ред. М. Євтуха. – К. : Видавничий центр КНЛУ, 2006. – Вип. 31. – С. 185–190.

Тавит А. Оценка отчего дома вступающими в брак / А. Тавит, Д. Кутсар // Проблемы семьи. – Тарту, 1978. – С. 74–86.

Филиппова Г. Психология материнства : уч. пособие / Г. Филипова. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2002. – 240 с.

Харчев А. Брак и семья в СССР. – [2-е изд.] / А. Харчев. – М. : Мысль, 1979. – 364 с.

Шутценбергер А. Синдром предков / А. Шутценбергер. – М. : Издательство института психотерапии, 2001. – 240 с.

Юферева Т. Образы мужчин и женщин в сознании подростков / Т. Юферева // Вопросы психологии. – 1985. – №. – С. 84–90.

Pospiszyl K. Ojciec a rozwj dziecko. – Warszawa, 1980. – 200 s.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована