СОЦІАЛЬНО-ПРЕВЕНТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ІЗ ПІДЛІТКАМИ З НЕПОВНИХ СІМЕЙ

Ruslan Chubuk

Анотація


У статті актуалізується значущість соціально-превентивної діяльності з підлітками із неповних сімей, що спрямована на: подолання зовнішнього соціального тиску і внутрішнього психологічного дискомфорту; створення системи самодопомоги і взаємної підтримки підлітків. Завданням статті є висвітлення форм і методів роботи, що складають сукупність традиційних способів професійного впливу на підлітків із неповних сімей та їхніх батьків. Автор статті пропонує цикл технологічного процесу соціально-превентивної діяльності (від якого залежать визначення інструментарію, змісту, форм і методів роботи) здійснювати у логічній послідовності певних етапів, що характерні для роботи з будь-якою неповною сім’єю.

Ключові слова: етап, неповна батьківська сімья, підлітки, соціально-превентивна діяльність, професійний вплив.


Посилання


Докторович М. Формування соціальної компетентності старшого підлітка з неповної сім’ї : автореф. дис. … ступ. канд. пед. наук / М. Докторович. – К., 2007. – 19 с.

Клімкіна Н. Проблеми формування культури родинного виховання підлітків в умовах неповної сім’ї / Н. Клімкіна // Вісник Прикарпатського університету. Педагогіка. Вип. ХХІІ. – Івано-Франківськ : Плай, 2008. – С. 170–176.

Костів В. Моральне виховання підлітків із неповних сімей / В. Костів. – Івано-Франківськ, 2001. – 304 с.

Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // Нормативно-правове забезпечення освіти. – У 4 ч. – Ч. 1. – Харків : Основа, 2004. – C. 100–113.


Повний текст: PDF
18 :: 10

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована