ТЕНДЕНЦІЇ РЕФОРМУВАННЯ ЗМІСТУ НАВЧАННЯ Й ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ У ДНЗ УКРАЇНИ НА РУБЕЖІ ХХ–ХХІ СТОРІЧЧЯ

Nelly Lysenko

Анотація


У статті проаналізовано процеси оновлення змісту навчання і виховання дітей дошкільного віку в умовах її транснаціоналізації; актуалізовано національний та етнонаціональний компонент дошкільної освіти України як протидію глобалізації; окреслено завдання етнопедагогіки дитинства.

Ключові слова: етнопедагогіка, дошкільне дитинство, національні цінності, національні традиції, особистість, принципи, напрями дошкільного виховання.


Посилання


Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А. М. Богуш; Авт. кол-в: Бо-гуш А. М., Бєлєнька Г. В., Богініч О. Л. та ін. ― К.: Видавництво, 2012. – 26 с.

Закон України “Про дошкільну освіту” [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2628-14

Кононко О.Л. Виховуємо соціально компетентного дошкільника: навч.-метод. посібник до Базової прогр. розв. дитини дошк. віку “Я у Світі” / О. Л. Кононко. – К.: Світич, 2009. – 208 с.

Національна доктрина розвитку освіти [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/347/2002

Эльконин Д. Б. Психология игры / Д. Б. Эльконин. – М. : Педагогика, 1978. – 301 с.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.