КАДРОВІ ПИТАННЯ У НОВОРОСІЙСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ (НА ПРИКЛАДІ ІСТОРИКО-ФІЛОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ)

Irina Tamozhska

Анотація


У статті розглядається коло проблем, пов’язаних із забезпеченням Новоросійського університету висококваліфікованими науково-педагогічними кадрами. Висвітлено теоретико-методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету в період 1865-1917 рр. Зазначено, що підготовка науково-педагогічних кадрів відбувалася завдяки системі “професорських стипендіатів” (аспірантів) та інституту приват-доцентури. З’ясовано, що значна частина професури відмежовувала штатних доцентів від приват-доцентів і бачила в перших більш прийнятні кандидатури для зайняття професорських посад. Підкреслено, що основним джерелом заповнення вакансій на історико-філологічному факультеті став інститут приват-доцентури. Акцентовано увагу на зростанні ролі приват-доцентів в науково-педагогічному доробку Новор­осійського університету. Установлено, що приват-доценти створили конкурентне середовище, пожвавили наукові дослідження, модернізували методику викладання навчальних дисциплін і навчальних курсів на історико-філологічному факультеті Новоросійського університету.

Ключові слова: Новоросійський університет, історико-філологічний факультет, теоретико-методичні засади, науково-педагогічні кадри, інститут-приват доцентури, приват-доценти, дисертація, наукові праці.

Посилання


Березин С. Из истории антиковедения в Новороссийском (Одесском) университете (1865–1884) : “младшие преподаватели” кафедр греческой и римской словесности : Д. П. Лебедев, А. И. Солоникио, Н. А. Караваев, В. В. Сперанский / С. Березин // Одіссос. Вип. ІІ. Актуальні проблеми історії, археології та етнології. – Одеса, 2010. – С. 157–161.

Голубовский П. О летописях. Из лекций по русской историографии. Вып. І. А. Маркевича. Одесса, 1883 г. / П. Голубовский // Киевская старина. – 1883. – Т. 6. – № 8. – С. 744–748.

Журналы заседаний Совета // ДАОО, ф. 45, оп. 11, спр. 3. – 8 арк.

Заседание Совета 8-го декабря 1877 года // Записки Императорского Новороссийского университета. – Т. 26. – 1878. – С. 153–164.

Лазурский В. Ф. История западной литературы, как предмет университетского преподавания / В. Ф. Лазурский // Записки Императорского Новороссийского университета. – 1902. – Т. 86. – С. 37–50.

Отзыв орд. проф. С. Г. Вилинского об исследовании приват-доцента П. О. Потапова “Из истории русского театра. Жизнь и деятельность В. А. Озерова. Одесса, 1915 г.”, представленном в качестве диссертации на степень магистра русской словесности // Записки Императорского Новороссийского университета. – 1916. – Вып. VІІІ. – С. 61–106.

Отчет о состоянии и деятельности Императорского Новороссийского университета за 1909 г. Составил по поручению Правления университета профессор А. И. Игнатовский. – Одесса : “Экономическая” тип., 1910. – 307 с.

О чтениях приват-доцента Маркевича по русской истории // ДАОО, ф. 45, оп. 11, спр. 7. – 11 арк.

По предложению М. Н. П. о принятии мер к замещению вакантных кафедр // ДАОО, ф. 45, оп. 11, спр. 8. – 10 арк.

Самойлов Ф. А. Из истории университетского образования в России: Новороссийский университет в марте – октябре 1917 г. / Ф. А. Самойлов // Проблемы славяноведения. Сб. научн. статей и материалов (Брянск). – 2002. – Вып. 4. – С. 146–159.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована