РОЗВИТОК АМЕРИКАНСЬКОЇ ШКОЛИ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Alina Shevchenko

Анотація


У статті проаналізовано особливості розвитку американської школи публічного адміністрування. Окреслено актуальні проблеми дослідження публічного адміністру­вання.

Висвітлено сучасні тенденції розвитку школи публічного адміністрування в США. Акцентовано увагу на розробленні нових принципів і моделей адміністрування, впровадженні нових технологій державного і ринкового регулювання, переосмисленні вимог до професійних та особистісних якостей публічного службовця, професійної підготовки публічних адміністраторів в університетах.

Узагальнюючи історичні, соціальні та суспільні особливості розвитку публічного адміністрування в США виокремлено чотири етапи становлення і розвитку школи публічного адміністрування:

Ключові слова: публічне адміністрування, американська школа, сучасні тенденції, етапи розвитку.

Посилання


Lasswell H. The Decision Process: Seven Categories of Functional Analysis. College Park, –1956.

Mattocks C. (2016) New Trends in Public Administration: Reflecting on Challenges and Harnessing Opportunities // PA TIMES http://patimes.org/trends-public-administration-reflecting-challenges-harnessing-opportunities/

Mitchel J., Mitchel W. Policy Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science. – Chicago: Rand McNally and Company, 1969.– 685 p

Riggs, Fred W. “Trends in the Comparative Study of Public Administration” International Review of Administrative Science, 1962. –Vol. 27(1), 9-15.

Svara, James H. “The Myth of the Dichotomy: Complementarity of Politics and Administration in the Past and Future of Public Administration”, Public Administration Review, 2001.–61 (2), pp. 176-183

Wilson W. The Study of Administration / W. Wilson // Discipline and History. Political Science in the United States / J. Farr and R. Seidelman (eds.). – Ann Arbor : APSA, 1993. – 315 p.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.