ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ “КРАЄВОГО НАУЧНОГО ЗАКЛАДУ ДЛЯ СТОЛЯРСТВА, ТОКАРСТВА, РІЗЬБАРСТВА І МЕТАЛЕВОЇ ОРНАМЕНТИКИ (ОЗДОБИ)”

Vasyl Kuzyk

Анотація


Стаття присвячена питанню організації навчального процесу  “краєвого научного закладу для столярства, токарства, різьбарства і металевої орнаментики (оздоби)” в 1905-1918рр. В ній характеризується джерельна база з визначеної теми, особлива увага приділяється аналізу звіту краєвого научного закладу для столярства, токарства, різьбарства і металевої орнаментики (оздоби) у м. Вижниця в 1912-1913. Звіт був складений “управителем закладу” першим директором Ф. Лишовським на основі проведеної інспекції краєвої школи у Вижниці. В склад інспекції входили: міністерський інспектор пан К. Ромсторфер, технічний інспектор  Е. Колєбенгаєр і член відділу краєвого Др. Ен Вендер, а також “рахунковий над радник” Мариян Штрайт. Також під час навчального року заклад відвідували: “міністр публічних робіт” Єго Ексцелєнция Др. Оттокар Трнка, президент Буковини граф Др. Рудольф Меран, маршалок буковинський барон Др. Александер  Гомурзакі, посол сейму і думи державної рицар Микола Василько, члени відділу краєвого Є. Пігуляк і

Є. Ляндвер фон Прагенав, староста Др. Лев Єх і архітектор професор Валентий Зайбольд.

Ключові слова: Буковинська Гуцульщина, Вижниця, народні промисли, краєва школа, народні майстри.


Посилання


Квітковський Д. Буковина: її сучасне і минуле / Д. Квітковський, Т. Бринзан. А. Жуковський. – Париж. – Філадельфія – Дітройт: Зелена Буковина. – 1956. – 965с.

Бушина Т. І. Декоративно-прикладне мистецтво Радянської Буковини. – С. 73-103.

Валігула К. Школа умільців Вижницького коледжу прикладного мистецтва – 70 років / К. Валігула // Радянська Верховина. – 1975. - №12. – С.

Демчик В. Ремесло і краса / В. Демчик // Вижницькі обрії. 2000. – С. 4.

Кибич Я. Пісня життя, що у дереві зроджена. / Ярослава Кибич // Вижницькі обрії. – 7 лютого 1998. – С. 6.

Кириляк С. З роками коледж набуває значимості / С. Кириляк // Вижницькі обрії. 2007. – 27 квітня. – С. 3.

Колодяжний В. Умільці з Вижниці / В. Колодяжний // Демократична Україна. – 2009. – С. 8.

Лизун З.П. З досвіду краєзнавчої роботи у Вижницькому коледжі прикладного мистецтва. Матеріали третьої науково-практичної конференції з циклу “Гуцули буковинського краю: реалії, проблеми, перспективи розвитку”. Вижниця. 1997. – С. 82-89.

Жаворонков В. П. Роль Вижницького коледжу прикладного мистецтва

ім. В. Шкрібляка у творчому розвитку традицій народного мистецтва. Буковина невід’ємна частина України. Матеріали третьої науково-практичної конференції з циклу “Гуцули буковинського краю: реалії, проблеми, перспективи розвитку”. Вижниця. 1997. – С.79-82.

Попюк І. Вижницьке училище прикладного мистецтва – регіональна художня школа. (електронний ресурс) / І.Попюк // Українська академія мистецтва. – випуск 18. – С. 56-64. – Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ soc_gum/Uam/2011_18/st_10.pdf. 15. 06. 2012 р.

Кузик В.В. Мистецькі вироби з дерева у фондах музею Вижницького коледжу прикладного мистецтва ім. В.Ю.Шкрібляка / В. В. Кузик // Історія і сьогодення музею: головні аспекти діяльності, завдання, проблеми, рішення. Матеріали Всеукраїнської практ. конф.(15-16 травня 2013)/ред. кол. Затуловська О.П. та ін. - Чернівці. – Букрек. - 2013. - С.324-329.

Стребкова І.В. Становлення Вижницького коледжу декоративно-прикладного мистецтва / І.В. Стребкова // Наукові записки. Серія: Мистецтвознавство. – 2013. - №1. – С. 197-202.

Хілько І. О. Розвиток художньої освіти на Буковині (друга половина ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) : Дис.. канд.. наук:2008р. – 260 с.

Ворончак В. І. Народне мистецтво Буковини / Володимир Іванович Ворончак. – Вижниця: Черемош. – 2008. – 44с.

Черкач Н. І. Вижницький літопис. / Наталія Черкач // Чернівці, “Місто”, 2003. – 224 с.

Шмагало Р. Т. Мистецька освіта в Україні середини ХІХ – середини ХХ століття: Дис. на здобуття вченого ступеня доктора мистецтвознавства; Львів. нац. акад. мистец. – Л., 2005. – С. 36-37.

Козубовський Д. О. Вижницький коледж прикладного мистецтва ім. В. Ю. Шкрібляка. – 120 с.

ДАЧО, Ф. 3, оп. 2, спр. 8, арк, 33.

ДАЧО, Ф. 211, оп. 1, спр. 13, арк,238.

Bericht fur das VIII. Schuljahn der landeslehrwerkstatte fur holzschnitzintarsia und metallornamentik in Wiznitz. schuljahr 1912/1913.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Ліцензія Creative Commons
Ліцензовано на умовах Ліцензії Creative Commons Зазначення Авторства 3.0 Неадаптована