ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ ДО ПРАВОВОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ

Liudmyla Matsuk

Анотація


У статті окреслено психолого-педагогічні передумови підготовки майбутніх педагогів до правового виховання молодших школярів. Зокрема підгрунтям для дослідження порушеної проблеми розглядаємо сформульовані вченими завдання перед сучасною вищою педагогічною школою України – виховувати нове покоління молодих педагогів, здатних правильно сприймати й адекватно діяти. Узагальнення результатів досліджень різних аспектів професійної підготовки майбутнього педагога дає підстави стверджувати, що їх консолідуючим стрижнем була і є особистість такого педагога, який би на підставі вищих цінностей добра, істини, краси тощо регулював життєдіяльність своїх вихованців.

Ключові слова: кваліфікація, компетентність, професійна адаптація, цінності, ціннісні орієнтації, ціннісно-правові орієнтації, ставлення, настанова, спрямованість.


Посилання


Анисимов С.Ф. Духовные ценности: производство и потребление.- М.- Мысль, 1988.- 255с.

Водзинська В.В. Понятия установки, отношения и ценностных ориентаций в социолистическом исследовании // Философские науки.- М., 1968.-№1.- С. 21-26.

Диденко В.Д. Искусство. Духовная культура. Философия.- Алма-Ата: Наука, 1900.- 200с.

Здравомыслов А.Г. Методологыя и процедура социолистических исследований. М.: Мысль, 1969.-205с.

Золотухина-Аболина Е.В. Философия и личность.- Ростов н/Д.: Изд-во Рост. Ун-та, 1983.- 55с.

Ковалев А.Г. Психологические основы исправления правонорушения.- М.: “Юридическая литература”, 1986.- 136с.

Пуховська Л.П. Концепції та моделі особистісно-розвиваючої підготовки вчителів на заході // Педагогіна освіта, досвід, проблеми, перспективи. – Миколаїв, 1996.- С.15-26.

Рубинштейн С.Л. Основы общей психологи.- М.: Педагогика, 1989.- т.2.- 5252с.

Фромм Э. Душа человека.- М.: Республика, 1992.- 430с.

Ядов В.А. Социологическое исследование и методология, программа, методы / отв. ред. В.Н.Иванов.- М.: Наука, 1987.- 247с.

Botkin J., Elmandra M., Malitza M. No limits to learning/- Oxford, 1987.- 195s.

Toffler A. The third wave.- Lnd.etc.: Collins, 1980.- 544s.


Повний текст: PDF
18 :: 11

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.